Bibliografia článkov
z výročných školských správ z územia Slovenska
za školské roky 1918/19 - 1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databázová verzia Bibliografie článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 nie je zatiaľ uzavretou bázou, v súčasnosti obsahuje viac ako 3500 bibliografických záznamov. Výskyt zdrojových dokumentov a ich signatúry eviduje tlačou vydaná Bibliografia výročných školských správ z územia Slovenska 1918/1919-1952/1953. (Martin 1998).
  

Tematické prezeranie Rozšírené vyhľadávanie
Súvisiace databázy:
Bibliografia výročných školských správ z územia Slovenska 1701-1850
Biografie vo výročných školských správach z územia Slovenska za školské roky 1918/19 - 1952/53


V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  

Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006-2010    
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Počítadlo počtu prístupov:

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO