Bibliografia článkov
z výročných školských správ z územia Slovenska
za školské roky 1918/19 - 1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databázová verzia Bibliografie článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53 nie je zatiaľ uzavretou bázou, v súčasnosti obsahuje viac ako 3500 bibliografických záznamov. Výskyt zdrojových dokumentov a ich signatúry eviduje tlačou vydaná Bibliografia výročných školských správ z územia Slovenska 1918/1919-1952/1953. (Martin 1998).

Archeológia Geológia Poľnohospodárstvo
Architektúra Grafika Právo
Archívnictvo Hudba Priemysel, doprava
Bibliografia Chémia Psychológia
Biografie Jazykoveda Sociálna starostlivosť
Biologické vedy Knihovníctvo Sochárstvo
Botanika Kreslenie Spolky
Dejiny všeobecné a svetové Kresťanská cirkev Staviteľstvo
Dejiny Česko-Slovenska Kultúra Šport
Dejiny Slovenska Kultúrne pamiatky Tanec
Divadlo Literárna veda Technika všeobecne
Domáce hospodárstvo Literatúra svetová Umelecké remeslá
Ekonomické vedy Literatúra slovenská Verejná správa, vojenstvo
Etika Maliarstvo Vlastiveda
Filozofia Matematika Výchova, vzdelávanie
Fotografie Medicína, farmácia Zemepis, mapy
Fyzika Náboženstvo Zoológia
Genealógie Národopis, ženské hnutie
          V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  

Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006-2010    
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO