AutorBonaventura - Pseudo
NázovSermones mediocres de tempore : Sermones quattuor de Eucharistia et de passione Domini
Miesto vytlačeniaArgentinae
Tlačiar[typographus Jordani (= Georgius Husner)]
Rok tlačedie Sancti Gregorii papae [12. III.] 1496
Kolácia[8], CLXXVIII ff.; [8], a-c8, d4, e-f8, g4, h-i8, k4, l-m8, n4, o-p8, q4, r-s8, t4, v-x8, y4, z8, A-B8, C6
Formát
Bibliografické referencieGesamtkatalog 4801; Hain-Copinger 3523; Pellechet 2650; Proctor 668; Voulliéme, Berlin 2461; British museum catalogue I 145; Polain 808; Madsen 820; Stillwell B 839; Goff B-942; Indice generale 1943; Louda 445; Dokoupil 274; Sajó-Soltész 755; Bohonos-Szandorowska 1162; Kotvan II 49 Kotvan, Univerzitná knižnica 99
Stav exempláraChýbajú 2 nečíslované fóliá zo začiatku. Časť textu chýbajúceho titulného listu je nalepená na prvom fóliu pri incipite
VýzdobaIniciálky aj rubrikovanie je červené
Väzbanová - hnedá koža, spony
ProvenienciaSum R. Dni Lud. Rusinowsky Parochi Pis[...]. - Ex Cathalogo libror. Rdi Dni Ioannis Miedzianowj. - Na druhej strane posledného fólia označeného slovom "Tabula" je rukopisný exlibris Conventus Tyrnaviensis Frum Minorum.
SignatúraInc 35