AutorPetrus Comestor
NázovHistoria Scholastica
Miesto vytlačeniaArgentinae
Tlačiar[typographus Jordani (=Georgius Husner)]
Rok tlačepost festum Sancti Matthaei [24. ll.] 1485
Kolácia[231] ff.; a-c8, d-g6.8, h-i6, k-p8.6, q-s6, t8, v-x6, y8, z6, A-B8, C-H6.8, J-K8; A8 a K8 prázdne
Formát
Bibliografické referencieHain 5533, Pellechet 3881, Proctor 593, Voulliéme, Berlin 2403, 5, British museum catalogue I 132, Collijn, Uppsala 1181, Collijn, Stockholm 828, Polain 3092, Madsen 3158, Mead 360, Stillwell P 419, Goff P-463, Indice generale 7626, Badalić 875, Gspan-Badalić 535, Louda 1427, Dokoupil 899, 900, Riedl 786-788, Alker 469, Hubay, Würzburg 1665, Sajó-Soltész 2617, Bohonos-Szandorowska 4320, Zdanevyč 359, Štefanovičová 27, Kotvan II 160, Kotvan, Univerzitná knižnica 323, Kotvan, Archívy 177
VýzdobaPri incipite na ff. a1 je zelená iniciálka R-euerendo s červeným ornamentom, iniciálky vmaľované červenou a zelenou farbou, rubrikovanie červené, rukopisné marginálie v latinčine
Väzbanová - hnedá koža, spony
ProvenienciaNa titulnom liste: Z[...]bach 1660[?]. - Na poslednej strane je rukopisný záznam z roku 1811, kedy bol majiteľom prvotlače Josephus Orgler Theologiae Pastoralis in Universitate Pestanae Professor. - Prvotlač pochádza zo starej jezuitskej knižnice v Bratislave a mala inventárne číslo 4145
SignatúraInc 3