BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Záborský Viliam Zátopek Michal Zmatlík Karel
Zadina Josef Záviška Pavol Zoch Samuel
Zadražil Viliam Zelenay Emil Zorkóczy Samuel
Zahálka Karol Zelenka Stanislav Zrínska Helena
Zachej Samuel Zelliger Alojz Zubrický Dionýz
Zajíček Vladimír Zimák František Zvědělík Jozef
Zamarovský Vojtech Získal Josef Žákavec František
Zanzotto Mikuláš A. Zišková Štefánia Žatko Rudolf
Zap Karel Vladislav Zlámalová Mária Žibrita Ľudovít
Zaťko Peter Zlatoš Štefan Žuffa Ladislav
Žucha Jozef
V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006 - 2010    
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO