BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Vaculík Imrich Végh František Vlasatý Martin
Vajcik Peter Veres Samuel Vlček Jaroslav
Valach Ľudovít Veselý Jozef Vočadlo Otakar
Valentin František Vigyázó Gabriel Vodák Jindřich
Vanovič Ján Viktoryová Eleonóra Vodová Emília
Vansová Terézia Vilikovská Júlia Vogel Belo
Váradyová Sidónia Vilikovský Ján Voitl Jiří
Varsík Branislav Vilím Bohuslav Vojtaššák Ján
Váry Ladislav Vincenc Vilém Vojtechová-Vlková Ružena
Vašátko Jozef Vincourek Jozef Völkel Jozef
Vašek Fridrich Víra Jozef Vondráček Augustín
Vasilko Jozef Virág Štefan Vostárek František
Vaško František Virt Karol Vršanský Vladimír
Vavrda Jaroslav Višňovsky Mikuláš Vyskočil Ján Kapistrán
Vážny Ján
V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006-2010    
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO