BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Takáčová Adela Tichý Július Treybal Stanislav
Takács Melichar Tiso Jozef Trišč Jozef
Takács Vojtech Tobek Anton Trnka Jozef
Tamedly Michal Todor Pop Nikolov Trojan Jozef
Tarján Edmund Tomaj Ján Trslín Vladimír
Tatray Edmund Tománek Evald Truhlář Vojtech
Teissler Viktor Tomanoczyová M.Natalia Truksa Vojtech
Teleki Pavol Tomasta František Tuka Vojtech
Teska František Tomkulják Jozef Tupík František
Tetmayer Karol Tomsa Bohuš Turecký Anton
Thaisz Ladislav Tomsa František Túróczy Zoltán
Thomay Vojtech Topoľský Michal Tvrdý Josef
Thomka Ľudovít Török František Tyršel Ľudovít
Thurzová Maria Tóth Ján
Tihanyi Vojtech Tóthová Agneša
Tichý Alojz Tréger Ján
V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006 - 2010    
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO