BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Šajhonová Irena Šmida Štefan Štefánik Svetozár
Šandriková Emília Šmotlák Anton Štefanovič Miloš Vladimír
Šátek Jozef Šnejdárek Josef Štepán Jaromír
Šatra Ctirad Šolc Pavel Štetina Peter
Šebor Vilém Šoltésová Elena Štetka Ján Milan
Šeliga Michal Šorm František Štiffel Ján
Ševčík Otakar Špaček František Štorch František
Šilinger Klement Špaňár Július Štůla František
Šíma Anton Špirko Jozef Štunda Štefan
Šimák Otakar Šram Štefan Štúr Svätopluk
Šimalčík Juraj Šramka Ľudovít Štúrová-Kuklová Božena
Šimer František Šrobár Vavro Šubík František
Šimo Jozef Štajgr František Šucha Juraj
Šimovič Milan Štancel Július Šujanský František
Šimunková Růžena Štancl Rudolf Šuša Ignác
Šiška Karol Štarke Milan Šutovský Rudolf
Škoda Ladislav Štefánek Anton Švarc Viliam
Škultéty Jozef Štefánik Milan Rastislav Švec František
Šlosar Václav Šlechtová-Šitavancová Viera Švec Viktor
Švejcar Josef
V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006 - 2010   
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO