BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Rabatin István Redl Matej Ignác Rosa Pavol
Rác Július Rehák Gejza Rosenfeld Karol
Rácz Emanuel Rehák Štefan Rouček Frantisek
Rajec Juraj Reihel Jozef Rozim Jozef
Rákoci František Reich Eduard Rózsa Vitál
Ráliš Anton Reisberg Viktor Rozsypal Antonín
Rapant Daniel Reményi Sándor Ruffínyi Aladár
Ráth Augustín Rendek Ignác Rumann Ján
Rathouský Karol Rendoš Ladislav Ruppeldt Miloš
Ratica Jozef Révay Zoltán Russnák Mikuláš
Rátz Viliam Réz Ladislav Ružek Michal
Rauchbauer Jozef Riggelová Gizela Ružička Jozef
Rauscher Rudolf Ritter William Růžička Stanislav
Ravluk Vasil Roháček Šimon Rypáček Jozef
Rázus Martin Roháľ-Iľkin Ján Ryšánek František
Rebro Karol Rojkovič Teodor Ryšavý Karol
Řečinská-Bramborová Anežka
Řečinský Ota
Říha Ján
V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006-2010    
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO