BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Pacini Leone Peschlová Anna Polák Bohuslav
Pahoň Gustáv Peška Zdeněk Polakovič Štefan
Pajtáš Jozef Peskó Edmund Polčík Leonard
Palecskó Gustav Pestalozzi Johann Heinrich Poliak František
Pálik Anton Peteš Karol Polívka František
Pálka Tomáš Petráš Jakub Polívka Vladimír
Páleš Juraj Petráš Karol Polóny Ernest
Pályi Július Petrík Ján Milan Pöltzl Mária Terézia
Panghy Euzebius Petrík Pavel Polzovics Ivan Ókeri
Papánek František Petřík Stanislav Pósa Ľudovít
Pastýrik Ľudovít Petrovský Alexander Pósch Jozef
Pásztor Michal Pfeifer Ján Pospíšil Henrich
Pataky Štefan Pietor Igor Pospíšilová-Sláviková Elena
Patay Karol Piffl Alfréd Pravda Emil
Patonay Adolf Pichňa Štefan Pražák Albert
Pauliny Eugen Pinkas Alojz Pražák Vilém
Pauliny Gabriel Pinkava Anton Prepeliczay Oskar
Pauliny Viliam Pintér Anton Rafael Přerovský Karol
Paulinyova Anna Pirner Jozef Prchlík František
Pauliny-Tóth Iľja Písecký Ferdinand Príborský František
Paulus Ákoš Pišút Milan Prokop František
Pavlík Ondrej Pitrocha František Prokop Jozef
Pavlík Rudolf Pius XII. Proschinger Ján
Pawera Karol Pižl Alois Prostejovský Anton
Pázman Július Pješčák Ivan Ptáček Václav
Pázmáň Peter Plank František Púčik Jozef
Pelikán Antonín Podmaniczky Pavol Puder Jozef
Perényi Vilhelm Podolec Jozef Puchý Jozef
Perfeckij Eugen Julianovič Pogorielov Valerij Pyrker Ján Ladislav
Peřinová Anna Pokorný Bedřich
V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006-2010    
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO