BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Oberuč Ján Michal
Obrcian Pavol
Obrdlík Antonín
Olšovský Mansvelt Jozef
Ondreička Gejza
Ondrouch Vojtech
Ondruš Michal
Orbán Tibor
Orel Dobroslav
Orlitzký Fridrich
Ormis Samuel
Országh Jozef
Ostrčil Otakar
Osuský Samuel Štefan
Osvald František Richard
Ölvedy Ladislav
V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006- 2010   
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO