BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Nábělek Vojtech Nemec Bohumil Ninow Otto
Nádaská Magdaléna Claudia Němec Jozef Noszkay Edmund
Nagyová Margita Nemes Soma Novacký Jan Martin
Náhlovský Gustáv Nemessányi Július Novák Boleslav
Nandráži Ján Németh Pavel Novák Jaromír
Navrátil Bohumil Nerád Juraj Novák Ľudovít
Nečas Tomáš Netoušek Miloš Novák Otakar
Nedbal Oskar Nevečeřal Čenek Novák Vitězslav
Nedbálek Čenek Niedermann Ignác Novikov Michal Michailovič
Němcová Božena Niepel Ľudovít Novotný Alexander Alfonz
V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006 - 2010   
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO