BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Mačela Ivo Mihályiová Mária
Maciejovič Marian Markov Jozef Michalko Ján
Macko Anton Maršík Emanuel Mikolajtis Jerzy Ziemonvit
Macůrek Jozef Marsina Jozef Mikula Metod
Madarassy-Pavlovský Juraj Martinka Jozef Mikuša Ján
Madarász Štefan Marton Štefan Milakovszky Ladislav
Magyar Emil Masaryk Tomáš Garrigue Milan Pavol
Mach Adolf Mášik Koloman Milota Albert
Machotka Otakar Matej I. Minárik Jozef
Májovský Ján Matoušek Quido Minich Ľudovít
Makay Attila Matoušů Ludvík Miššúth Štefan
Maléter Štefan Mattoška Libor Jozef Mlynek Ján
Mallý Gustáv Matura Alojz Mojto František
Maloch František Mattyašovský Juraj Mórocz Emilián
Malý Eugen Maurer Mária Moyzes Alexander
Manni Enrico Maxián Jozef Moyzes Mikuláš
Marek Ján Mayer Vencel Moyses Štefan
Marek Karol Mayerhofer Herbert Mráz Andrej
Mareš František Melicherčík Andrej Mudroch Ján
Marchais Ján Andrej Melinová Elsa Olga Ingegerd Mucha Vojtech
Mariolli Francesco Marino Mělka Jaroslav Mukařovský Ján
Mariščák Ľudovít Mencl Václav Müller Gustáv
Marko Bohumil Merhaut Jaroslav Müllerová-Zelbrová Roberta
Marko Ján Mestitz František Munkácsy Mihály
Marko Vojtech Mészáros Juraj Murgaš Karol
Murgaš Koloman
Murgaš Viktor
Muszkalay Anton
Mysliveček Zdeněk
V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006-2010    
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO