BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Lacko Ján Lehnert Ferdinand Losonczi Ľudovít
Laco Karol Lehotzky Bruno Losskij Nikolaj Onufrijevič
Ladziansky Július Lendvai Ján Löwy Gustav
Lah Ivan Leide Anton Luby Štefan
Lajda Ján Lengyel-Reinfuss Eduard Ludmann Oto
Lang Anton Lesyk Gustáv Ludvíkovský Jaroslav
Lányi Karol Levý Anton Lukáč Emil Boleslav
Laštovka Karel Levý Otakar Lukáč Rudolf
Laucký Gustáv Lindner Ernest Lukeš Jan
Lederer Ferdinand Liška Jozef Lukeš Jozef
Ledvina Antonín Livius Titus Lukniš Michal
Lóoszová-Zakariášová Irena Lyach Karol
V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006-2010    
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO