BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.


Janský Eduard Jesenský Tibor
Jahn Friedrich Ludwig Jantausch Pavol Ježo Martin
Jakabová Zuzana Jarník Hertvík Ježová-Bartošová Oľga
Jakši Jozef Jaroš Břetislav Jirásek Alois
Jakubík Jozef Jarovský Anton Jirásek Miroslav
Jamnický Ján Vladimír Jelínek Jan Jókai Mór
Jančovič František Jelínek Jozef Jónova-Čížková Mária
Janko Július Jelínek Vladimír Jóny Theodor
Jánosdeák Márton Jenáček Ján Jorčíkova Elena
Jánosházi Imrich Jendraššák Emil Jukl Vladimír
Janoška Juraj Jermiová Hella Jurga František
Jansa Jozef Jesenský-Jessenius Ján Jurovský Anton
Jesenský MilošV rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006-2010    
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO