BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Gaal Pavol Gálik Štefan Gregor Mikuláš
Gajdoš Ivo Georgievský Alexander Gregorovič Štefan
Gajovič Peter P. Gerinczy Pavol Grňa Jozef
Gala Anton Gewissler Karol Groh Vladimír
Galanda Mikuláš Gidró Bonifác Groma Ján
Galvánek Eduard Goethe Johann Wolfgang Gyárfás Ľudovít
Garaj Ján Karol Gojdič Pavel Petro Gyimesi Ján
Gašperík Juraj Gonda Ján Gyires Vojtech
Gavlovič Hugolín Gottwald Klement Gyulai Elek
Gažo Ladislav Gouazé Lucien Armand Gyürki Pavol
Gábriš Karol Gömöry Ján
Gál Pavol
V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006 - 2010    
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO