BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Fabian Štefan Ferulík Bohuslav Freuszmuth Fridrich
Faith Ladislav Fest Ernest Fridrichovský Ján
Faith Matej Filkorn Eugen Friedrich Rudolf
Faith Štefan Filo Emanuel Fröhlich Dávid
Fajfrová Zdenka Fischer Mikuláš Frühwirth Ľudovít
Fajnor Vladimír Fischhof Jozef Früchtl Karl
Faluba Ján Florian Ján Frýdecký Ján
Farkas Štefan Florián Karol Gejza Fuchs Andrej
Farkaš Anton Fodor Ferenc Funczik Emil
Fábry Gejza Foit Richard Fundárek Jozef
Fábry Viktor Forgách Gejza Futák Ján
Fábry Vladimír Formánek Otakar Fülöp M. Alexia
Fedák Ján Földes Rudolf Fülöp Žigmund
Feigler Alexander Förster Rudolf
Feigler František Frank Antonín
Fekete Štefan Franke Emil
Felber Stanislav Frankenberger Zdeněk
Feldmann Eugen Franko Ján
Feranec Jozef Franzen Aloiz
Ferényi Juraj Frenyó Ľudovít
Ferianc Oskár Frenyó Viktor
Ferra Antonín




V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006 - 2010   
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO