BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Daďa Ján Dohnány Jozef Ďurčanský Ferdinand
Damborský Ján Doležal Václav Ďurišin Pavol
Daneš Jiří Václav Dostál Eugen Ďurovič Ján
Danišovič Peter Dömötör Pavol
Dengl Ján Drouilly Jean
Derfinyák Gustav Dreuschuch František
Deutsch Heinrich Drnek František
Dérer Jozef Dubecký František
Dérer Ladislav Dubravec Štefan
Dianiška Pavel Dudáš Cyril
Dieneš Emil Dusl Karel
Dieška Ján Dušek Bohumil
Dikant Gejza Dušek Vladimír
Dillinger Miloslav Dürer Albrecht
Dobiš František Dýška Vladimír
Dobriansky Adolf Dzurányi Ladislav
Dobrovský Jozef
Dobrucký Ján
V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006 - 2010   
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO