BIOGRAFIE
VO VÝROČNÝCH ŠKOLSKÝCH SPRÁVACH
1918/19-1952/53
(Zostavila Želmíra Gešková)
Databáza vznikla vyčlenením biografickych článkov z Bibliografie článkov výročných školských správ z územia Slovenska za roky 1918/19-1952/53. Zdrojom biografických informácií o osobnostiach sú výlučne výročné školské správy v danom období. Biografické heslo tvorí rozšírená anotácia článku. Databáza je nateraz uzavretá. Obsahuje viac ako 1700 záznamov o biografických článkoch.

Cablk Ján Čársky Jozef Čulen Martin
Cékuš Štefan Čársky Konštantín Čulen Štefan
Cicvárek Ladislav Čebotarev Boris Čuřík František
Cigánek Ladislav Čečetka Juraj
Cobori Karol Čechrák Cyril
Cronia Artúr Čeněk Gabriel
Csaplovics Jozef Černá Maria
Csapó Antonin Černáček Jozef
Csányi Barna Černík Rudolf
Cselényi Štefan Černý Bořivoj
Csesznák Július Černý Otakar J.
Csiskó Dezider Červen Tomáš
Cvekl Vilém Červeň Ján
Cyprian Bohumil Červeňanský Ján
Czárán Dániel Čihalíková Berta
Čabelka Jozef Čižmár Michal
Čabrádek František
V rámci databázy sú použité nasledujúce skratky:  
Univerzitná knižnica v Bratislave, 2006 - 2010   
Výkonná redakcia: Garanti databázovej verzie:
PhDr. Zuzana Hudecová Odborná časť: Katarína Pekařová
Mgr. Bronislava Svobodová Technická časť: Danica Zendulková

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO