Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701-1918
online verzia

Almanachy, ročenky a zborníky ako špecifický typ dokumentov tvoria rozsiahly poznatkový fond k počiatkom a rozvoju prírodných, technických a spoločenských vied. Sústredený materiál v sebe integruje dve úrovne spracovania : popis seriálov (pre každý zachovaný ročník existuje samostatný bibliografický záznam) a rozpis článkov z nich. Tematické zameranie jednotlivých titulov zahŕňa vedné oblasti: literatúru, filozofiu, náboženstvo, históriu, medicínu a prírodné vedy. Články z nich predstavujú pramenné a faktografické údaje, štúdie a príspevky v štyroch jazykoch (slovenskom, nemeckom, maďarskom a latinskom). V súčasnosti databáza netvorí uzavretý, ale postupne aktualizovaný korpus záznamov.

  

Prezeranie článkov
Prezeranie seriálov
Rozšírené vyhľadávanie

Tematické prezeranie

Archeológia Knihovníctvo, knižnice Spolky, múzeá
Astronómia Literatúra Štatistika
Bibliografia Matematika Technika všeobecne
Biografie Medicína, lekárstvo, lekárnictvo Umenie
Biologické vedy Náboženstvo Vedy o zemi. Geológia
Botanika Národopis Verejná správa, vojenstvo
Dejiny Paleontológia Vlastiveda, pamiatky
Dejiny Slovenska Periodiká Všeobecnosti
Ekonomika Poľnohospodárstvo a príbuzné vedy Výchova, vzdelávanie
Filozofia, psychológia Právo Zábava, hry, šport
Fyzika Priemysel, obchod, doprava Zoológia
Geodézia Prírodné vedy všeobecne Žurnalistika
Geografia Slovenská literatúra
Chémia, mineralógia Sociálna starostlivosť, poistenie
Jazykoveda


Univerzitná knižnica v Bratislave, 2007 - 2009

Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO