.
.

001

TC 9

Tafsīr al-Qur’ān

Abū 'l-Lajŧ Nasr bin Muħammad bin Aħmad bin Ibrāhīm as-Samarqandī

.
.

002

TF 73

‘Arā’is al-bajān fī ħaqā’iq al-Qur’ān

Sadraddīn Abū Muħammad Rōzbihān Bin Abī 'n-Nasr al-Fasawī aš-Šīrāzī al-Baqalī al-Kāzarūnī

.
.

003

TD 6

Ħāšija ‘alā anwār at-tanzīl = al-Fawā’id al-bahīja

Sa‘dallāh Sa‘dī Efendī bin ‘Īsā

.
.

004

TF73

Tafsīr baħr al-ħaqā’iq

‘Abdallāh bin Muħammad bin Šāhwār ar-Rāzī Naĝmaddīn Dāja

.
.

005

TG 6

Nazm ad-durar fī tanāsub al-āj wa 's-suwar

Burhānaddīn Abū 'l-Ħasan Ibrāhīm bin ‘Umar al-Biqā‘ī

.
.

006

TG 7

Nazm ad-durar fī tanāsub al-āj wa 's-suwar

Burhānaddīn Abū 'l-Ħasan Ibrāhīm bin ‘Umar al-Biqā‘ī

.
.

007

TF 5

Ħāšija ‘alā ta’wīlāt al-Qur’ān

Dā’ūd bin Maħmūd bin Muħammad ar-Rūmī al-Qajsarī

.
.

008

TF 73

Tafsīr al Qur’ān = Tafsīr al-fātiħa wa awwal al-baqara

‘Abdarraħmān bin Aħmad al-Ĝāmī

.
.

009

TF 104

unknown commentary on the Qur’ān

Muħammad bin Abī 'l-Wafā’ bin Ma‘rūf al-Ħamawī

.
.

010

TE 36

Kitāb ĝawhar wa nuĝūm

‘Isām

.
.

011

TF 10

Fusūl al-mufassal

unknown

.
.

012

TF 37

Miftāħ al-fātiħa

Ħabīb bin ‘Alī

.
.

013

TF 65

al-Ifsāħ fī i‘rāb sūrat al-fātiħa wa kitāb al-kāfija

unknown (Fulān)

.
.

014

TF 14

Tafsīr li-sūrat hūd

Abū 's-Su‘ūd Muħammad bin Muħammad bin Mustafā 'l-‘Imādī

.
.

015

TF 4

Tafsīr sūrat jā-sīn

unknown

.
.

016

TF 4

Šarħ ‘alā tafsīr sūrat jā-sīn

unknown

.
.

017

TF 15

commentaries on individual suras

unknown

.
.

018

TG 20

Tafsīr sūrat al-qadr

unknown

.
.

019

TG 36

An-nāsiχ wa'l-mansūχ fi'l-Qur’ān

Abū 'l-Qāsim Hibatallāh bin Sallāma bin Nasr bin ‘Alī al-Baġdādī

.
.

020

TG 3

As’ilat ĝāmi‘ asrār muškilāt al-Qur’ān al-‘azīm

Muħammad bin Abī Bakr bin Abdalqādir ar-Rāzī

.
.

021

TF 101

Maqāmāt al-‘uššāq

Abū Muħammad ‘Alī bin Sulajmān al-Wā‘iz al-Armanākī

.
.

022

TF 104

Fadā’il χāsija hāđihi 'l-ājāt al-karīmāt

unknown

.
.

023

TG 8

Muχtasar mā rusima fī 'l-Qur’ān aš-Šarīf

Abū 't-Tāhir Ismā‘īl bin Χalaf bin Sa‘īd bin ‘Imrān as-Saraqostī

.
.

024

TF 81

al-Maqsad li-talχīs mā fī 'l-muršid fī 'l-waqf wa 'l-ibtidā’

Zajnaddīn Abū Jaħjā Zakarījā’ bin Muħammad bin al-Ansārī

.
.

025

TG 8

‘Iqd ad-durar fī ‘adad āj as-suwar

Burhānaddīn Abū 'l-‘Abbās Ibrāhīm bin ‘Umar bin Χalīl al-Ĝa‘barī ar-Rabā‘ī al-Muqri’

.
.

026

TF 22

Šarħ ad-durra 'l-mudī’a fī qirā’āt al-a’imma 'ŧ-ŧalāŧa 'l-mardīja = Īdāħ ad-durra 'l-mudī’a

unknown

.
.

027

TF 81

al-Qawā‘id al-muqarrara wa 'l-fawā’id al-muħarrara

Muħammad bin Qāsim bin Ismā‘īl al-Baqarī

.
.

028

TE 14

an-Nuĝūm az-zāhira fi 's-sab‘a 'l-mutawātira

Muħammad bin Sulajmān al-Muqri’ al-Ħukrī

.
.

029

TF 103

Risālat al-bajjināt fī bajān ba‘d al-ājāt

‘Alī bin Sultān bin al-Qāri’ al-Herewī

.
.

030

TF 103

al-Mas’ala fī 'l-basmala

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

031

TG 15

Risāla fī bajān mas’alat χalq al-Qur’ān

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

032

TG 11

al-Hidāja fī ‘ilm ar-riwāja

Šamsaddīn Abū 'l-Χajr Muħammad bin Muħammad al-Ĝazarī

.
.

033

TF 41

Manzūmat al-Bajqūnī

Tāhā bin Muħammad bin Fattūħ al-Bajqūnī

.
.

034

TF 41

Usūl al-ħadīŧ

Muħammad bin Pīr ‘Alī Muħjīaddīn al-Birkawī

.
.

035

TF 41

Šarħ usūl al-ħadīŧ

Dā’ūd bin Muħammad al-Qārsī

.
.

036

TC 6

Miftāħ kanz al-mufassir al-mudaqqiq wa misbāħ al-muħaddiŧ wa 'l-wā‘iz al-muħaqqiq

unknown

.
.

037

TF 1

Nuχbat al-fikar fī mustalaħ ahl al-aŧar

Abū 'l-Fadl Aħmad bin ‘Alī bin Muħammad ibn Ħaĝar al-‘Asqalānī

.
.

038

TE 8

Mašāriq al-anwār an-nabawīja min siħāħ al-aχbār al-mustafawīja

al-Ħasan bin Muħammad bin al-Ħasan as-Saġānī

.
.

039

TF 39

Mabāriq al-azhār fī šarħ mašāriq al-anwār

‘Izzaddīn ‘Abdallatīf bin ‘Abdal‘azīz bin al-Malak

.
.

040

TF 90

Risāla fī 'l-aħādīŧ al-mawdū‘a

al-Ħasan bin Muħammad bin al-Ħasan as-Saġānī

.
.

041

TE 7

Masābīħ as-sunna

Abū Muħammad al-Ħusajn bin Mas‘ūd al-Farrā’ al-Baġawī

.
.

042

TC 9

Masābīħ as-sunna

Abū Muħammad al-Ħusajn bin Mas‘ūd al-Farrā’ al-Baġawī

.
.

043

TE 39

Tamjīz at-tajjib min al-χabīŧ fī mā jadūru ‘alā alsinat an-nās min al-ħadīŧ

‘Abdarraħmān bin ‘Alī bin Muħammad az-Zabīdī Abū 'l-Faraĝ ad-Dībā

.
.

044

TC 15

al-Kawkab al-munīr bi-šarħ al-ĝāmi‘ as-saġīr

Šamsaddīn Muħammad bin ‘Abdarraħmān al-‘Alqamī al-Kawkabī

.
.

045

TF 103

Sun‘at Allāh fī sīġat sibġat Allāh

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

046

TF 103

Ta‘līqāt al-Qāri’ ‘alā ŧalāŧījāt al-Buχārī

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

047

TF 56

Arba‘ūna ħadīŧan

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

048

TD 9

Arba‘ūna ħadīŧan

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

049

TF 56

Kitāb al-arba‘īn

Abū Zakarījā’ Jaħjā bin Šaraf bin Mūrī bin Ħasan bin Ħusajn bin Ĝum‘a bin Ħizām an-Nawawī

.
.

050

TF 42

Šarħ arba‘īna ħadīŧan

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

051

TF 104

Collection of 20 ħadīŧs

unknown

.
.

052

TF 110

Muχtasar al-Qudūrī

Abū 'l-Ħusajn Aħmad bin Muħammad al-Qudūrī

.
.

053

TF 30

Ħāšija ‘alā šarħ muχtasar al-muntahā

Sa‘daddīn Mas‘ūd bin ‘Umar at-Taftazānī

.
.

054

TE 19

Ħāšija ‘alā šarħ muχtasar al-muntahā

Sa‘daddīn Mas‘ūd bin ‘Umar at-Taftazānī

.
.

055

TD 1

al-Hidāja

‘Alī bin Abī Bakr bin ‘Abdalĝalīl al-Farġānī al-Marġinānī

.
.

056

TF 13

Wiqājat ar-riwāja fī masā’il al-hidāja

Burhānaddīn Maħmūd bin Sadr aš-Šarī‘a I.

.
.

057

TF 11

Wiqājat ar-riwāja fī masā’il al-hidāja

Burhānaddīn Maħmūd bin Sadr aš-Šarī‘a I.

.
.

058

TC 13

Šarħ al-wiqāja

‘Ubajdallāh bin Mas‘ūd Sadr aš-Šarī‘a II.

.
.

059

TE 3

Šarħ al-wiqāja

‘Ubajdallāh bin Mas‘ūd Sadr aš-Šarī‘a II.

.
.

060

TC 3

Šarħ al-wiqāja

‘Ubajdallāh bin Mas‘ūd Sadr aš-Šarī‘a II.

.
.

061

TE 11

Ħāšija ‘alā kitāb sadr aš-šarī‘a

Ja‘qūb Pāšā bin Χidr Bek

.
.

062

TC 14

Šarħ maĝma‘ al-baħrajn wa multaqā 'n-najjirajn

‘Izzadīn ‘Abdallatīf bin ‘Abdal‘azīz bin al-Malak

.
.

063

TF 48

Tuħfat al-mulūk

Muħammad bin Abī Bakr bin ‘Abdalmuħsin bin ‘Abdalqādir ar-Rāzī

.
.

064

TE 16

Tuħfat al-mulūk

Muħammad bin Abī Bakr bin ‘Abdalmuħsin bin ‘Abdalqādir ar-Rāzī

.
.

065

TE 24

Tuħfat al-mulūk

Muħammad bin Abī Bakr bin ‘Abdalmuħsin bin ‘Abdalqādir ar-Rāzī

.
.

066

TF 33

Maĝma‘ al-fawā’id li-ĝam‘ al-‘awā’id

unknown

.
.

067

TF 94

Manīr al-anwār

Ħāfiz al-Dīn Abū 'l-Barakāt bin Aħmad an-Nasafī

.
.

068

TF 147

Šarħ manīr al-anwār

‘Izzaddīn ‘Abdallatīf bin ‘Abdal‘azīz bin al-Malak bin Firište

.
.

069

TF 34

Kitāb al-ašbāh wa 'n-nazā’ir

Zajnaddīn ‘Umar bin Ibrāhīm bin Nuĝajm

.
.

070

TF 69

Kitāb al-ašbāh wa 'n-nazā’ir

Zajnaddīn ‘Umar bin Ibrāhīm bin Nuĝajm

.
.

071

TF 6

Tanwīr al-absār wa ĝāmi‘ al-biħār

Šamsaddīn Muħammad bin Šihābaddīn Aħmad bin Timirtāš

.
.

072

TF 103

Đajl tašjī‘ fuqahā’ al-ħanafīja li tašnī‘ sufahā’ aš-šāfi‘īja

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

073

TF 151

aš-Šaqā’iq an-nu‘mānīja fī ‘ulamā’ ad-dawla 'l-‘uŧmānīja

Abū 'l-χajr Aħmad bin Musliħaddīn Mustafā Tāšköprüzāde

.
.

074

TF 136

Nizām al-‘ulamā’ ilā χātam al-anbijā’

Ħasan al-Kāfī al-Aqħisārī

.
.

075

TF 16

Muχtasar fī đikr tabaqāt al-ħanafīja

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

076

TG 15

Risāla fī 'l-muĝtahidīn

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

077

TG 15

al-‘Ašara 'l-mubaššara

.
.

078

TC 7

Lisān al-ħukkām fī ma‘rifat al-aħkām

Abū 'l-Walīd Muħammad bin Muħammad Maħmūd bin aš-Šiħna

.
.

079

TF 82

Durar al-ħukkām fī šarħ ġurar al-aħkām

Muħammad bin Farāmurz bin ‘Alī Mollā Χusraw

.
.

080

TG 15

Bidā‘at al-qādī li-'ħtijāĝihi ilajhi fī 'l-mustaqbal wa 'l-mādī

Pīr Muħammad bin Mūsā 'l-Brūsawī

.
.

081

TF 133

al-Farā’id as-sirāĝīja

Sirāĝaddīn Abū Tāhir Muħammad bin Muħammad bin ‘Abdarrašīd as-Saĝāwandī

.
.

082

TF 54

Ħall al-muškilāt fī 'l farā’id

Šuĝā‘ bin Nūrallāh al-Anqirāwī

.
.

083

TG 26

Ĝadwal al-farā’id

Aħmad bin Mustafā Lālī

.
.

084

TG 15

Risāla fī bajān mas’alat waqf al-awlād

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

085

TE 38

Muχtasar li-ħall al-muškilāt fī ‘ilm al-farā’id

‘Abdalkarīm bin Muħammad bin Nabī bin Muħammad bin Menteše bin ‘Uŧmān

.
.

086

TF 21

Kitāb al-muχtār li-'l-fatāwā

Abū 'l-Fadl Maĝdaddīn ‘Alī bin Maħmūd bin Mawlūd bin al-Buldaĝī

.
.

087

TF 22

Šarħ fatwā fī tanzijat Ibn ‘Arabī

‘Ārif Muħammad bin as-Sajjid Fadlallāh al-Ħusajnī

.
.

088

TF 22

al-Aħkām al-mulaχχisa fī ħukm mā’ al-ħimmisa

Abū 'l-Iχlās Ħasan bin ‘Ammār al-Wafā’ī aš-Šurunbulālī

.
.

089

TF 98

Tabjīn al-maħārim

Sinānaddīn Jūsuf al-Amāsī al-Wā‘iz

.
.

090

TF 99

Tabjīn al-maħārim

Sinānaddīn Jūsuf al-Amāsī al-Wā‘iz

.
.

091

TF 58

Risāla fī ħudūd al-fiqh ‘alā tartīb abwāb al-fiqh

Zajnaddīn bin Ibrāhīm bin Nuĝajm

.
.

092

TG 15

Bajān al-ĝawāz li-'l-qādī iqāmat al-ġajr maqāmahu bi-lā tafwīd min as-sultān

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

093

TF 104

Iħjā’ ‘ulūm ad-dīn

Abū Ħāmid Muħammad bin Muħammad al-Ġazzālī

.
.

094

TF 37

Iršād al-muršidīn

unknown

.
.

095

TG 30

Taĝjīr at-tanqīħ

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

096

TF 71

Mirqāt al-wusūl fī ‘ilm al-usūl

Muħammad bin Farāmurz bin ‘Alī Mollā Χusraw

.
.

097

TF 77

Ĝalā’ al-qulūb

Muħammad bin Pīr ‘Alī Muħjīaddīn al-Birkawī

.
.

098

TF 110

Ĝalā’ al-qulūb

Muħammad bin Pīr ‘Alī Muħjīaddīn al-Birkawī

.
.

099

TF 56

Rawdāt al-ĝannāt fī usūl al-i‘tiqādāt

Ħasan Kāfī al-Aqħisārī

.
.

100

TF 88

Azhār ar-rawdāt fī šarħ rawdāt al-ĝannāt

Ħasan Kāfī al-Aqħisārī

.
.

101

TG 5

Azhār ar-rawdāt fī šarħ rawdāt al-ĝannāt

Ħasan Kāfī al-Aqħisārī

.
.

102

TF 112

Nūr al-jaqīn fī usūl ad-dīn

Ħasan Kāfī al-Aqħisārī

.
.

103

TG 5

Nūr al-jaqīn fī usūl ad-dīn

Ħasan Kāfī al-Aqħisārī

.
.

104

TF 37

Durr al-‘ārifīn

unknown

.
.

105

TG 21

‘Aqīdat ahl as-sunna wa 'l-ĝamā‘a

unknown

.
.

106

TF 42

Al-fiqh al-akbar

Abū Ħanīfa an-Nu‘mān bin Ŧābit

.
.

107

TF 37

Al-fiqh al-akbar

Abū Ħanīfa an-Nu‘mān bin Ŧābit

.
.

108

TG 20

Al-fiqh al-akbar

Abū Ħanīfa an-Nu‘mān bin Ŧābit

.
.

109

TF 95

Šarħ al-fiqh al-akbar

Abū 'l-Muntahā Aħmad bin al-Maġnīsawī

.
.

110

TF 95

Muχtasar al-ħikma 'n-nabawīja

Akmaladdīn al-Bābartī

.
.

111

TF 63

Al-‘aqā’id

Naĝmaddīn Abū Ħafs ‘Umar bin Muħammad bin Aħmad bin Luqmān an-Nasafī

.
.

112

TF 94

Al-‘aqā’id

Naĝmaddīn Abū Ħafs ‘Umar bin Muħammad bin Aħmad bin Luqmān an-Nasafī

.
.

113

TF 94

Šarħ al-‘aqā’id an-nasafīja

Sa‘daddīn Mas‘ūd bin ‘Umar at-Taftazānī

.
.

114

TE 46

Kanz al-farā’id

Ramadān bin Muħammad al-Ħanafī

.
.

115

TF 40

Qasīdat bad’ al-amālī

Sirāĝaddīn ‘Alī bin ‘Uŧmān al-Ūšī al-Farġānī

.
.

116

TF 5

Qasīdat bad’ al-amālī

Sirāĝaddīn ‘Alī bin ‘Uŧmān al-Ūšī al-Farġānī

.
.

117

TF 60

Daw’ al-mulālī li-bad’ al-amālī

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

118

TF 148

Šarħ bad’ al-amālī

Muħammad bin Aħmad an-Nīkūsārī

.
.

119

TE 35

‘Aqā’id Ĝalālī

Ĝalāladdīn Muħammad bin As‘ad ad-Dawwānī

.
.

120

TE 42

Ħāšija ‘alā šarħ al-‘aqā’id al-‘adudīja

Ħusajn al-Χalχālī

.
.

121

TE 42

Ħāšija ‘alā šarħ al-‘aqā’id al-‘adudīja

Ħusajn al-Χalχālī

.
.

122

TF 1

an-Nūnīja fī 'l-‘aqā’id

Χidr Bek bin Ĝalāladdīn bin Aħmad Pāšā al-Māturīdī

.
.

123

TF 41

an-Nūnīja fī 'l-‘aqā’id

Χidr Bek bin Ĝalāladdīn bin Aħmad Pāšā al-Māturīdī

.
.

124

TD 12

Χajr al-qalā’id šarħ ĝawāhir al-‘aqā’id

‘Uŧmān bin ‘Alī at-Taklīsī al-‘Urjānī

.
.

125

TG 15

Risāla fī taħqīq kalimat at-tawħīd

Jaħjā bin ‘Umar Minqārizāde

.
.

126

TD 9

Kanz as-sa‘āda fī bajān kalimat aš-šahāda

Ħusajn bin Iskandarī al-Ħanafī

.
.

127

TF 37

Risāla fī 'l-i‘tiqād

unknown

.
.

128

TF 16

Wasīja

Abū Ħanīfa

.
.

129

TF 37

Wasīja

Abū Ħanīfa

.
.

130

TG 20

Wasīja

Abū Ħanīfa

.
.

131

TG 20

al-Wazīfa

Šihābaddīn Abū 'l-‘Abbās Abū 'l-Fadl Aħmad bin Aħmad bin Muħammad bin ‘Īsā bin Zarrūq al-Burnūsī

.
.

132

TC 21

Qūt al-qulūb fī mu‘āmalat al-maħbūb wa wasf tarīq al-murīd ilā maqām at-tawħīd

Abū Tālib Muħammad bin ‘Alī bin ‘Atīja al-Ħāriŧī al-Wā‘iz al-Makkī

.
.

133

TF 57

Muqaddimat al-Ġaznawī

Ĝamāladdīn Aħmad bin Muħammad bin Sa‘īd al-Ġaznawī

.
.

134

TE 17

Marāqī 'l-falāħ bi-imdād al-fattāħ

Abū 'l-Iχlās Ħasan bin ‘Ammār bin ‘Alī al-Wafā’ī aš-Šurunbulālī

.
.

135

TF 103

as-Sanī‘a fī taħqīq al-biq‘a 'l-manī‘a

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

136

TF 48

Bajān anwā‘ al-mašrū‘āt wa ġajr al-mašrū‘āt

unknown

.
.

137

TF 97

Χawāss min al-asmā’ al-arba‘īn

Šihābaddīn Jaħjā 's-Suhrawardī

.
.

138

TE 42

Risālat iŧbāt al-wāĝib al-qadīma

Ĝalāladdīn Muħammad bin As‘ad ad-Dawwānī

.
.

139

TF 30

Ħāšija ‘alā šarħ iŧbāt al-wāĝib

Muħammad bin Aħmad bin Muħammad at-Tarasūsī

.
.

140

TF 103

at-Taĝrīd fī i‘rāb kalimat at-tawħīd wa mā jata‘llaq bi-ma‘nāhā min at-tamĝīd

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

141

TF 103

Kašf al-ħiđr ‘an amr al-χidr

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

142

TF 103

al-Qawl as-sadīd fī χalaf al-wa‘īd

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

143

TG 15

Risālat bajān sirr ‘adam nisbat aš-šarr ilā 'llāh ta‘ālā

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

144

TG 15

Risāla fī taħqīq anna mā jasdur bi-'l-qudra wa-'l-iχtiĝār lā bi-'l-karh wa 'dtirār

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

145

TF 16

al-Kašf ‘an muĝāwazat hāđihi 'l-umma 'l-alf

Ĝalāladdīn as-Sujūtī

.
.

146

TF 102

Kanz al-asrār wa lawāqiħ al-afkār

Abū ‘Abdallaāh Muħammad bin Sa‘īd bin ‘Umar bin Sa‘īd as-Sanhāġī al-Qādī bi-Azammūr

.
.

147

TF 126

Kitāb daqā’iq al-aχbār fī đikr al-ĝanna wa 'n-nār

Abū 'l-Ħasan ‘Alī bin Ismā‘īl al-Aš‘arī

.
.

148

TF 90

al-Aĝwiba 'l-mufīda ‘alā tilka 'l-as’ila 'l-‘adīda

Naĝmaddīn Muħammad bin Aħmad bin ‘Abdallāh al-Ġajtī

.
.

149

TD 9

al-Muqaddima 's-sālima fī χawf al-χātima

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

150

TF 103

Đajl at-tazhīn li-'t-tazjīn ‘alā waĝh at-tabjīn

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

151

TF 29

as-Sab‘ījāt fī mawā‘iz al-barījāt

Abū Nasr Muħammad bin ‘Abdarraħmān al-Hamađānī

.
.

152

TG 15

Risāla fī bajān ħašr al-aĝsād

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

153

TD 9

Tabšīr al-ġazzāt fī sabīl Allāh

Mustafā bin Muħammad al-Aqħisārī

.
.

154

TG 20

Risālat ađ-đākir fī zijārat ahl al-maqābir

Mustafā bin Muħammad al-Aqħisārī

.
.

155

TD 16

Kitāb aš-šifā’ fī ta‘rīf ħuqūq al-mustafā

Abū 'l-Fadl ‘Ijād bin Mūsā bin ‘Ijād al-Jaħsubī as-Sabtī al-Mālikī

.
.

156

TF 62

‘Ismat al-anbijā’

Faχraddīn ar-Rāzī

.
.

157

TF 62

Tanwīr al-ħalak fī imkān ru’jat an-nabī wa 'l-malak

Ĝalāladdīn as-Sujūtī

.
.

158

TF 62

Rawnaq at-tafāsīr

Muħammad bin Naĝīb al-Qaraħisārī

.
.

159

TF 62

Rawnaq at-tafāsīr

Muħammad bin Naĝīb al-Qaraħisārī

.
.

160

TF 42

Risāla fī bajān afdalījat nabījinā ‘alā sā’ir al-anbijā’

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

161

TG 20

Tuħfat al-aħbāb fī 's-sulūk ilā tarīq al-asħāb

unknown

.
.

162

TG 20

Šarā’it al-naqšbandī

unknown

.
.

163

TF 15

Bustān al-‘ārifīn

Abū 'l-Lajŧ Nasr bin Muħammad bin Aħmad bin Ibrāhīm as-Samarqandī

.
.

164

TF 122

Kitāb ađ-đarī‘a ilā makārim aš-šarī‘a

Abū 'l-Qāsim al-Ħusajn bin Muħammad bin al-Mufaddal ar-Rāĝib al-Isbahānī

.
.

165

TF 148

Aχlas al-χālisa

‘Alī bin Maħmūd bin Muħammad bin ar-Rā’id al-Badaχšānī

.
.

166

TF 64

Šarħ at-tarīqa al-muħammadīja

unknown

.
.

167

TG 15

Risāla fī qawl an-nabī 'l-faqr sawād al-waĝh

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

168

TG 15

Risāla fī madħ as-sa‘j wa đamm al-batāla

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

169

TE 32

Risālat maĝma‘ al-ħikam

Abū 'l-Lajŧ Nasr bin Muħammad bin Aħmad bin Ibrāhīm as-Samarqandī

.
.

170

TF 148

Tanbīh al-ġāfilīn

Abū 'l-Lajŧ Nasr bin Muħammad bin Aħmad bin Ibrāhīm as-Samarqandī

.
.

171

TF 103

at-Tasrīħ fī šarħ at-tasrīħ

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

172

TF 103

Ma‘rifat an-nussāk fī ma‘rifat as-siwāk

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

173

TE 13

Talbīs Iblīs

Ĝamāladdīn Abū 'l-Faraĝ ‘Abdarraħmān bin Abī 'l-Ħasan bin ‘Alī al-Ĝawzī

.
.

174

TF 148

Šarħ kitāb alfāz al-kufr

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

175

TF 103

Farr al-‘awn min mudda‘ā īmān fir‘awn

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

176

TD 9

Risāla fī bajdat al-kufra

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

177

TF 103

Iħrām al-āfāqī

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

178

TF 103

Ħusn su’āl fī 'l-fawādil wa 'l-fadā’il wa sā’ir as-sijar wa 'š-šamā’il

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

179

TF 56

Đuχr al-muta’ahhilīn wa 'n-nisā’ fī ta‘rīf al-ithār wa '-dimā’

Muħammad bin Pīr ‘Alī Muħjīaddīn al-Birkawī

.
.

180

TF 15

Bajān aħwāl aš-šuhadā’

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

181

TF 15

Risāla fī kitāb ar-ridā‘

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

182

TF 15

Mabħaŧ al-īmān aš-šar‘ī

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

183

TF 145

no title

Ĝamāl al-Qaramānī

.
.

184

TG 20

Risāla

Muftī ‘Alī Čelebī Efendī

.
.

185

TG 20

Matālib al-‘ālija

unknown

.
.

186

TF 43

no title

unknown

.
.

187

TF 61

al-Muqaddima fī 's-salāt

Abū 'l-Lajŧ Nasr bin Muħammad bin Aħmad bin Ibrāhīm as-Samarqandī

.
.

188

TF 128

Dalā’il al-χajrāt wa šawāriq al-anwār fī đikr as-salāt ‘alā 'n-nabī al-muχtār

Abū ‘Alī Muħammad bin Sulajmān bin Abī Bakr al-Ĝuzūlī

.
.

189

TG 32

Dalā’il al-χajrāt wa šawāriq al-anwār fī đikr as-salāt ‘alā 'n-nabī al-muχtār

Abū ‘Alī Muħammad bin Sulajmān bin Abī Bakr al-Ĝuzūlī

.
.

190

TG 20

al-Mawāhib as-Sanīja min χawāss nazm Nūraddīn ad-Dimjātī

Aħmad bin Aħmad bin Muħammad bin ‘Īsā bin Zarrūq al-Burnusī

.
.

191

TF 103

Šifā’ as-sālik fī irsāl mālik

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

192

TF 103

Risāla fī tazjīn al-‘ibāra li-taħsīn al-išāra

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

193

TF 128

al-Ħizb al-a‘zam wa 'l-wird al-afχam

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

194

TF 103

al-Adab fī raĝab

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

195

TF 103

Risāla fī bajān ifrād as-salāt ‘an as-salām hal jukrahu am lā

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

196

TF 103

Maw‘izat al-ħabīb wa tuħfat al-χatīb

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

197

TF 103

al-Mulamma‘ šarħ na‘t al-murassa‘

‘Alī bin Sultān al-Qāri’ al-Herewī

.
.

198

TE 16

Kitāb mu‘addil as-salawāt

Muħammad bin Pīr ‘Alī Muħjīaddīn al-Birkawī

.
.

199

TF 42

Risāla fī bajān salawāt al-χams

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

200

TF 90

Risāla fī ‘adam ĝawāz salāt ar-raġā’ib

‘Abdal‘azīz bin ‘Abdassalām bin Abī Qāsim Nāsir al-Ħaqq as-Sulamī

.
.

201

TF 92

Kitāb al-istisqā’

‘Abdallāh Efendī

.
.

202

TF 37

no title

unknown

.
.

203

TF 15

Risāla fī 's-salāt ‘alā 'n-nabī

unknown

.
.

204

TF 92

Qasīda istiġfārīja

Abū Madjan Šu‘ajb bin al-Ħasan al-Maġribī

.
.

205

TF 22

no title

unknown

.
.

206

TF 17

Bidājat al-hidāja

Abū Ħāmid Muħammad bin Muħammad al-Ġazzālī

.
.

207

TF 104

Bidājat al-hidāja

Abū Ħāmid Muħammad bin Muħammad al-Ġazzālī

.
.

208

TF 5

Risāla fī 't-turuq

Naĝmaddīn Abū 'l-Ĝamāl Abū 'l-Ĝanāb Aħmad bin ‘Umar bin Muħammad al-Kubrā al-Χīwaqī

.
.

209

TF 73

Naqš al-fusūs

Muħjīaddīn Abū ‘Abdallāh Muħammad bin ‘Alī bin Muħammad bin al-‘Arabī

.
.

210

TF 18

Matla‘ χusūs al-kalim fī ma‘ānī fusūs al-ħikam

Dā’ūd bin Maħmūd bin Muħammad ar-Rūmī al-Qajsarī

.
.

211

TF 73

Kitāb al-isrā’ ilā 'l-maqām al-asrā

Muħjīaddīn Abū ‘Abdallāh Muħammad bin ‘Alī bin Muħammad bin al-‘Arabī

.
.

212

TF 73

at-Tadbīrāt al-ilāhīja fī islāħ al-mamlaka 'l-insānīja

Muħjīaddīn Abū ‘Abdallāh Muħammad bin ‘Alī bin Muħammad bin al-‘Arabī

.
.

213

TF 73

Inšā’ ad-dawā’ir al-iħātīja ‘alā 'd-daqā’iq mudāhāt al-insān li-'l-χāliq wa 'l-χalā’iq

Muħjīaddīn Abū ‘Abdallāh Muħammad bin ‘Alī bin Muħammad bin al-‘Arabī

.
.

214

TF 73

‘Uqlat al-mustawfiz

Muħjīaddīn Abū ‘Abdallāh Muħammad bin ‘Alī bin Muħammad bin al-‘Arabī

.
.

215

TF 5

Ħiljat al-abdāl wa mā jazharu fīhā mina 'l-ma‘ārif wa 'l-aħwāl

Muħjīaddīn Abū ‘Abdallāh Muħammad bin ‘Alī bin Muħammad bin al-‘Arabī

.
.

216

TF 73

ar-Risāla 'l-aħadīja

Muħjīaddīn Abū ‘Abdallāh Muħammad bin ‘Alī bin Muħammad bin al-‘Arabī

.
.

217

TF 73

ar-Risāla 'l-ġawŧīja

Muħjīaddīn Abū ‘Abdallāh Muħammad bin ‘Alī bin Muħammad bin al-‘Arabī

.
.

218

TF 97

ar-Risāla 'l-ġawŧīja

Muħjīaddīn Abū ‘Abdallāh Muħammad bin ‘Alī bin Muħammad bin al-‘Arabī

.
.

219

TF 73

ar-Risāla 'l-ġawŧīja

Muħjīaddīn Abū ‘Abdallāh Muħammad bin ‘Alī bin Muħammad bin al-‘Arabī

.
.

220

TF 73

ar-Risāla 'l-ġawŧīja

Muħjīaddīn Abū ‘Abdallāh Muħammad bin ‘Alī bin Muħammad bin al-‘Arabī

.
.

221

TG 12

Dāmiġat al-mubtadi’īn wa nāsirat al-muhtadīn

Husāmaddīn bin al-Ħusajn bin ‘Alī bin Ħaĝĝāĝ as-Siġnāqī

.
.

222

TF 111

Mafātīħ asrār al-funūn wa masābīħ anwār al-maknūn

‘Abdarraħmān bin Muħammad bin ‘Alī bin Aħmad al-Bistāmī

.
.

223

TF 104

Durr al-wā‘izīn wa đuχr al-‘ābidīn

unknown

.
.

224

TE 43

Bajān al-asrār li-'t-tālibīn

‘Umar al-Majlānī ar-Rawšānī

.
.

225

TF 70

Bajān al-asrār li-'t-tālibīn

‘Umar al-Majlānī ar-Rawšānī

.
.

226

TF 15

Risāla su’ila 'š-šajχ al-Ġazzālī ‘an mā 't-taswija wa mā 'n-nafħ

Abū 's-Su‘ūd Muħammad bin Muħammad bin Mustafā 'l-‘Imādī

.
.

227

TG 23

Šarħ ar-risāla fī arba‘at mađāhib

Ismā‘īl al-Ħamīdī

.
.

228

TG 15

Risāla fī ‘ulūm al-ħaqā’iq wa ħikmat ad-daqā’iq

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

229

TE 21

Šarħ hidājat al-ħikma

Ħusajn bin Mu‘īnaddīn al-Majbūdī

.
.

230

TE 21

Ħāšija ‘alā šarħ al-Qādī Mīr ‘alā hidājat al-ħikma

Muħammad Musliħaddīn al-Ansārī al-Lārī

.
.

231

TE 41

Kitāb fī 'l-mantiq

Abū Nasr Muħammad bin Muħammad Tarχān bin Uzlaġ al-Fārābī

.
.

232

TF 124

Tahđīb al-mantiq wa 'l-kalām

Sa‘daddīn Mas‘ūd bin ‘Umar at-Taftazānī

.
.

233

TF 119

Tahđīb al-mantiq wa 'l-kalām

Sa‘daddīn Mas‘ūd bin ‘Umar at-Taftazānī

.
.

234

TF 108

Tahđīb al-mantiq wa 'l-kalām

Sa‘daddīn Mas‘ūd bin ‘Umar at-Taftazānī

.
.

235

TF 108

Šarħ tahđīb al-mantiq wa 'l-kalām

Ĝalāladdīn Muħammad bin As‘ad ad-Dawwānī

.
.

236

TF 108

Ħāšija ‘alā šarħ tahđīb al-mantiq wa 'l-kalām

Mīr Abū 'l-Fatħ as-Sa‘īdī

.
.

237

TG 23

Šarħ tahđīb al-mantiq wa 'l-kalām

Dā’ūd bin Muħammad al-Qārsī

.
.

238

TF 119

ar-Risāla 'l-waladīja fī 'l-mantiq

‘Alī bin Muħammad al-Ĝurĝānī

.
.

239

TF 5

Risāla ‘alā 'l-muħākamāt

Ĝalāladdīn Muħammad bin As‘ad ad-Dawwānī

.
.

240

TF 30

as-Sutūr al-ma‘dūda li-'l-qadīja wa aĝzā’ihā

unknown

.
.

241

TF 5

no title

unknown

.
.

242

TF 119

Šarħ anfās nafā’is al-‘arā’is

unknown

.
.

243

TF 119

Kitāb al-Īsāġūĝī

Aŧīraddīn Mufaddal bin ‘Umar al-Abharī

.
.

244

TE 15

Šarħ ar-risāla 'l-aŧīrīja fī 'l-mantiq

Mustafā bin Jūsuf bin Murād al-Mūstarī

.
.

245

TG 23

ar-Risāla aš-šamsīja

Naĝmaddīn ‘Alī bin ‘Umar al-Qazwīnī al-Kātibī

.
.

246

TF 107

Taħrīr al-qawā‘id al-mantiqīja fī šarħ ar-risāla 'š-šamsīja

Muħammad bin Qutbaddīn Muħammad ar-Rāzī at-Taħtānī

.
.

247

TF 129

Ħāšija li-'r-risāla 'l-mawsūma bi-ādāb al-baħŧ

Qutbaddīn al-Kīlānī

.
.

248

TF 36

Ħāšija li-'r-risāla 'l-mawsūma bi-ādāb al-baħŧ

Qutbaddīn al-Kīlānī

.
.

249

TF 32

Ħāšija li-'r-risāla 'l-mawsūma bi-ādāb al-baħŧ

Qutbaddīn al-Kīlānī

.
.

250

TF 32

Ħāšija ‘alā šarħ Mas‘ūd ar-Rūmī fī ādāb al-baħŧ

Lutfallāh Šuĝā‘addīn Χardama

.
.

251

TF 32

Ħāšija ‘alā šarħ Mas‘ūd ar-Rūmī fī ādāb al-baħŧ

Šamsaddīn Aħmad Dunquz

.
.

252

TF 32

Ħāšija ‘alā 'l-ħawāšī 'l-‘imādīja ‘alā šarħ al-Mas‘ūd ar-Rūmī

Mustafā Ramzī bin al-Ħāĝĝ Ħasan

.
.

253

TF 32

Ħāšija Χalχālīja ‘alā qara ħāšija ‘alā šarħ Mas‘ūd ar-Rūmī fī ādāb al-baħŧ

Ħusajn al-Ħusajnī al-Χalχālī

.
.

254

TF 32

Ħawāšī 'r-rīsāla fī ādāb al-baħŧ

unknown

.
.

255

TF 32

Ħāšija li-šarħ Mas‘ūd ar-Rūmī fī ‘ilm al-ādāb

Amīr Ħasan ar-Rūmī

.
.

256

TF 32

Ħāšija ‘alā šarħ Mas‘ūd ar-Rūmī fī ādāb al-baħŧ

Ħāmid bin Burhān bin Abī Đarr al-Ġafārī

.
.

257

TF 32

Ħāšija ‘alā šarħ Mas‘ūd ar-Rūmī fī ādāb al-baħŧ

Sinādaddīn Jūsuf ar-Rūmī

.
.

258

TF 32

Ħāšija ‘alā šarħ Mas‘ūd ar-Rūmī fī 'l-ādāb

unknown

.
.

259

TF 32

Šarħ risāla fī ādāb al-baħŧ

Naĝmaddīn aš-Šāšī

.
.

260

TF 32

Šarħ ar-risāla fī ādāb al-baħŧ

Ħusajn bin Mu‘īnaddīn al-Majbūdī

.
.

261

TF 119

Šarħ ar-risāla fī ādāb al-baħŧ

Mustafā bin Jūsuf bin Murād al-Mūstarī

.
.

262

TE 30

Ādāb al-baħŧ

‘Adudaddīn ‘Abdarraħmān bin Aħmad al-Īĝī

.
.

263

TE 44

Šarħ ādāb al-baħŧ

‘Isāmaddīn Ibrāhīm bin Muħammad bin ‘Arabšaāh al-Isfarā’inī

.
.

264

TE 29

ar-Risāla fī 'l-ādāb al-ĝamīla

Aħmad bin Ramadān bin Ħasan al-Wajzawī

.
.

265

TF 67

ar-Risāla 'l-Ħusajnīja fī fann al-ādāb

Šāh Ħusajn Efendī al-Antāqī

.
.

266

TF 96

Šarħ ar-risāla 'l-Ħusajnīja fī fann al-ādāb

‘Alī al-Fardī bin Mustafā 'l-Qajsarījawī

.
.

267

TF 67

Šarħ ar-risāla 'l-Ħusajnīja fī fann al-ādāb

‘Alī al-Fardī bin Mustafā 'l-Qajsarījawī

.
.

268

TF 1

Ħāšija ‘alā šarħ ar-risāla 'l-Ħusajnīja

Muħammad al-Kaffawī

.
.

269

TC 8

Risāla fī ādāb al-baħŧ

Mustafā bin Jūsuf bin Murād al-Mūstarī

.
.

270

TC 8

Šarħ risālat ādāb al-baħŧ

al-Ħasan bin Aħmad al-Būsnasarājī Sipāhīzāde

.
.

271

TF 30

Šarħ ar-Risāla 'l-wad‘īja 'l-‘adudīja

‘alā’addīn ‘Alī al-Qūšĝī

.
.

272

TF 9

Šarħ ar-Risāla 'l-wad‘īja 'l-‘adudīja

‘alā’addīn ‘Alī al-Qūšĝī

.
.

273

TE 1

Ħāšija ‘alā šarħ ar-risāla 'l-wad‘īja 'l-‘adudīja

Abū 'l-Baqā’ ‘Abdalbāqī al-Ħusajnī al-Ħanafī

.
.

274

TF 9

Šarħ ar-Risāla 'l-wad‘īja 'l-‘adudīja

‘Abdarraħmān al-Ĝāmī

.
.

275

TE 30

Šarħ ar-risāla 'l-‘adudīja 'l-wad‘īja

Mollā Muħammad al-Ħanafī at-Tabrīzī

.
.

276

TF 71

Ħāšija ‘alā šarħ ar-risāla 'l-‘adudīja

Ħāmid bin Burhān bin Abī Đarr al-Ġafārī

.
.

277

TD 10

Taqrīr al-qawānīn al-mutadāwila min ‘ilm al-munāzara

Muħammad Sāčaqlīzāde al-Mar‘ašī

.
.

278

TG 23

Šarħ ‘alā talχīs taqrīr al-qawānīn

Dā’ūd bin Muħammad al-Qārsī

.
.

279

TF 72

Ta‘rīfāt

‘Alī bin Muħammad al-Ĝurĝānī

.
.

280

TE 12

Fī 'l-qijās al-χalfī wa 'l-‘aksī

Muħammad al-Āmidī

.
.

281

TE 12

Risāla fī 'l-qadīja

Muħammad al-Āmidī

.
.

282

TE 12

Risāla fī 'nqisām al-‘ilm an-nazarī

Muħammad al-Āmidī

.
.

283

TE 2

no title

unknown

.
.

284

TG 15

Ħāšija li-'l-qasīda 'l-mansūba ilā 'š-šajχ Abī ‘Alī Ibn Sīnā

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

285

TF 104

unknown

Fī aħwāl ar-rūħ al-latīf wa 'n-nafs al-‘afīf wa 'l-‘aql aš-šarīf

.
.

286

TC 18

Ta‘līm al-muta‘allam li-ta‘allum al-‘ilm

Burhānaddīn az-Zarnūĝī

.
.

287

TG 16

Ta‘līm al-muta‘allam li-ta‘allum al-‘ilm

Burhānaddīn az-Zarnūĝī

.
.

288

TF 56

Taġrīb an-nās ilā 'l-‘ilm wa 'l-‘amal

Abū 'l-Lajŧ Muħarram bin Muħammad bin Jazīd bin Jazīd az-Zīlī al-Qastamūnī

.
.

289

TE 12

Risāla fī mabħaŧ al-‘ilm

Muħammad al-Āmidī

.
.

290

TE 12

Taftīš al-mutāla‘a bajn at-Taftazānī wa 'l-Ĝurĝānī

unknown

.
.

291

TG 15

no title

Maħmūd bin Muħammad bin ‘Umar al-Ĝaġmīnī

.
.

292

TF 140

Šarħ al-mulaχχas fī 'l-haj’a

Mūsā bin Maħmūd ar-Rūmī Qādīzāde

.
.

293

TF 84

Šarħ al-mulaχχas fī 'l-haj’a

Mūsā bin Maħmūd ar-Rūmī Qādīzāde

.
.

294

TF 30

an-Našr al-mutajjab fī 'l-‘amal bi-'r-rub‘ al-muĝajjab

Muħammad bin ‘Alī bin Ibrāhīm bin Zurajq al-Ĝabartī

.
.

295

TE 5

ar-Risāla 'l-fatħīja

Badraddīn al-Māridīnī

.
.

296

TF 30

ar-Risāla 'l-fatħīja

Badraddīn al-Māridīnī

.
.

297

TF 30

Šarħ ar-risāla 'l-fatħīja

‘Alī bin ‘Abdalqādir an-Nabtīnī al-Ħanafī

.
.

298

TE 5

Risāla fī majl rub‘ al-muĝajjab

Ibrāhīm al-‘Arabī al-mašhūr bi-Ibrāhīm al-Ħalabī

.
.

299

TD 3

Risāla muχtasara fī asmā’ ar-rusūm al-marsūma ‘alā 'l-āla 'l-musammā bi-'l-asturlāb aš-šimālī

unknown

.
.

300

TF 30

Risāla muχtasara fī asmā’ ar-rusūm al-marsūma ‘alā 'l-āla 'l-musammā bi-'l-asturlāb aš-šimālī

unknown

.
.

301

TF 30

Risāla fī 'l-asturlāb

Ħajdar bin ‘Abdarraħmān al-Ĝazarī al-Ħusajnī

.
.

302

TF 30

no title

unknown

.
.

303

TE 5

Risāla muχtasara fī 'r-rub‘ al-mašhūr bi-'l-muqantarāt

unknown

.
.

304

TF 30

Risāla fī bajān al-a‘māl an-nuĝūmīja bi-rub‘ al-muqantarāt

unknown

.
.

305

TF 30

Risāla latīfa fī 'l-‘amal bi-'l-kurra

unknown

.
.

306

TE 28

Risāla fī đāt al-kursī

Muħammad bin aš-Šajχ ‘Alī al-Ħamīdī

.
.

307

TF 30

no title

unknown

.
.

308

TF 3

Usūl al-handasa wa 'l-ħisāb li-Uqlīdīs

Nāsiraddīn Muħammad bin Muħammad bin al-Ħusajn at-Tūsī

.
.

309

TF 120

Usūl al-ħikam fī nizām al-‘ālam

Ħasan Kāfī al-Aqħisārī

.
.

310

TF 100

I‘lām an-nās bi-mā waqa‘a li-'l-barāmika min banī 'l-‘Abbās

Muħammad al-Itlīdī

.
.

311

TF 104

no title

unknown

.
.

312

TF 116

Tuḥfat al-anām fī ta‘bīr al-aḥlām

Muḥammad bin Ibrāhīm al-Ħanafī

.
.

313

TF 116

no title

Muḥammad bin Ibrāhīm al-Ħanafī

.
.

314

TE 25

Muχtār as-siḥāḥ

Muḥammad bin Abī Bakr bin ‘Abdalmuḥsin bin ‘Abdalqādir ar-Rāzī

.
.

315

TF 31

al-Muġrib fī tartīb al-mu‘rib

Abū 'l-Fatḥ Nasr bin ‘Abdassajjid al-Mutarrizī

.
.

316

TB 2

Lisān al-‘Arab

Ĝamāladdīn Abū &l-Fadl Muḥammad bin Mukarram bin &Alī bin Mansūr

.
.

317

TE 18

al-Kullījāt

Abū 'l-Baqā’ al-Ħusajnī al-Kaffawī al-Ħanafī

.
.

318

TE 12

al-Kullījāt

Abū 'l-Baqā’ al-Ħusajnī al-Kaffawī al-Ħanafī

.
.

319

TG 15

Bāb fī bajān asmā’ al-bahā’im

unknown

.
.

320

TG 15

Kitāb al-muŧallaŧ

Muḥammad bin Aḥmad al-Mustanīr Qutrub

.
.

321

TF 78

Kitāb al-unmūđaĝ

Abū 'l-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar az-Zamaχšarī

.
.

322

TE 22

ad-Daw’

Tāĝaddīn Muħammad bin Muħammad bin Aħmad al-Isfarā’inī

.
.

323

TG 35

Šarħ dībāĝat al-misbāħ

unknown

.
.

324

TF 59

al-Kāfija

Ĝamāladdīn Abū ‘Amr ‘Uŧmān bin ‘Umar bin Abī Bakr bin al-Ħāĝib

.
.

325

TF 15

Ta‘rīf al-‘atf

‘Abdarraħmān bin Aħmad al-Ĝāmī

.
.

326

TF 15

Šarħ ta‘rīf al-‘atf

Ħāfizaddīn Muħammad at-Taškandī

.
.

327

TF 15

Šarħ ta‘rīf al-‘atf

Muħammad bin Ħasan bin Muħammad Sa‘daddīn

.
.

328

TE 31

Ta‘līqāt ‘alā 'l-ħāšija li-‘Isāmaddīn

Muħammad bin Mūsā 'l-Būsnawī ‘Allāmak

.
.

329

TF 68

aš-Šāfija

Ĝamāladdīn Abū ‘Amr ‘Uŧmān bin ‘Umar bin Abī Bakr bin al-Ħāĝib

.
.

330

TF 44

Šarħ aš-šāfīja

Aħmad bin Ħasan al-Ĝārabardī

.
.

331

TF 44

Šarħ aš-šāfīja

‘Abdallāh bin Muħammad bin Aħmad al-Ħusajnī an-Nīsābūrī Ĝamāladdīn Nuqrekār

.
.

332

TF 15

Qasīda muwaššaħa bi-'l-asmā’ al-mu’annaŧa

Ĝamāladdīn Abū ‘Amr ‘Uŧmān bin ‘Umar bin Abī Bakr bin al-Ħāĝib

.
.

333

TF 44

Šarħ marāħ al-arwāħ

Šamsaddīn Aħmad Dunquz

.
.

334

TG 35

al-I‘rāb ‘an qawā‘id al-i‘rāb

Ibn Hišām

.
.

335

TF 20

al-I‘rāb ‘an qawā‘id al-i‘rāb

Ibn Hišām

.
.

336

TF 68

al-I‘rāb ‘an qawā‘id al-i‘rāb

Ibn Hišām

.
.

337

TE 37

al-Ĝāmi‘ as- saġīr fī 'n-naħw

Šamsaddīn Muħammad bin Šaraf bin ‘Alawī al-Kallā’ī

.
.

338

TF 119

al-Muqaddima al-Āĝurrūmīja

Abū ‘Abdallāh Muħammad bin Dā’ūd as-Sanhāĝī bin Āĝurrūm

.
.

339

TF 119

Mi’at ‘āmil

Abū Bakr ‘Abdalqādir bin ‘Abdarraħmān al-Ĝurĝānī

.
.

340

TG 15

at-Tanbīh ‘alā ġalat al-ĝāhil wa 'n-nabīh

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

341

TG 15

Risālat at-ta‘rīb

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

342

TG 15

Fasl fī 'l-ĝumū‘ al-qijāsīja

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

343

TG 15

Tađkirat ĝawāmi‘ al-adawāt

Muħammad bin Aħmad bin Maħmūd

.
.

344

TF 65

al-Inqāħ fī šarħ dībāĝat al-ifsāħ

unknown

.
.

345

TG 15

Risāla fī nisbat al-ism

unknown

.
.

346

TF 104

Fī 'l-ħurūf

unknown

.
.

347

TF 37

Risāla fī ma‘nā 'l-ħurūf

unknown

.
.

348

TF 104

Manāfi‘ al-ħurūf

unknown

.
.

349

TD 13

al-Qawā‘id wa 'l-amŧila

unknown

.
.

350

TF 38

al-Qawā‘id wa 'l-amŧila

unknown

.
.

351

TG 33

al-Qawā‘id wa 'l-amŧila

unknown

.
.

352

TF 38

Mafātīħ ad-darrīja fī iŧbāt al-qawā‘id ad-durrīja

Mustafā bin Abī Bakr as-Sīwāsī

.
.

353

TF 30

Mafātīħ ad-darrīja fī iŧbāt al-qawā‘id ad-durrīja

Mustafā bin Abī Bakr as-Sīwāsī

.
.

354

TF 79

Kitāb al-‘arūd al-Andalusī

Abū ‘Abdallāh Muħammad Abū 'l-Ĝajš al-Andalusī

.
.

355

TF 68

Kitāb al-‘arūd al-Andalusī

Abū ‘Abdallāh Muħammad Abū 'l-Ĝajš al-Andalusī

.
.

356

TF 45

Bajān muškilāt al-muχtasar fī ‘ilm al-‘arūd al-Andalusī

‘Abdalmuħsin al-Qajsarī

.
.

357

TF 47

Risāla fī 'l-‘arūd wa šarħuhā

Aħmad ‘Alamī al-Pūdġūrīĝawī

.
.

358

TG 23

al-Qasīda 'l-Χazraĝīja

Dijā’addīn Muħammad al-Χazraĝī

.
.

359

TF 35

Adab al-kātib

Abū Muħammad ‘Alī bin Muslim bin Qutajba

.
.

360

TC 5

Ħāšija ‘alā 'l-misbāħ

‘Alī bin Maĝdaddīn bin Muħammad aš-Šahrūdī al-Bistāmī Musannifak

.
.

361

TF 71

Ħāšija ‘alā šarħ al-miftāħ aš-šarīfī

Χōĝazāde ar-Rūmī ‘Abdannāsir

.
.

362

TF 20

Talχīs al-miftāħ

Ĝamāladdīn Muħammad bin ‘Abdarraħmān al-Qazwīnī

.
.

363

TG 9

Ħāšija ‘alā 'š-šarħ al-mutawwal

as-Sajjid aš-Šarīf al-Ĝurĝānī

.
.

364

TF 76

aš-Šarħ al-muχtasar

Sa‘daddīn Mas‘ūd bin ‘Umar at-Taftazānī

.
.

365

TE 12

Ta‘līqāt ‘alā talχīs al-miftāħ

Qara Ħāfiz Efendī

.
.

366

TE 20

al-Masālik

Ħamza bin Durġūd Nūraddīn

.
.

367

TC 12

Ma‘āhid at-tansīs fī šarħ šawāhid at-talχīs

‘Abdarrahīm bin ‘Abdarraħmān bin Aħmad al-‘Abbāsī al-Qāhirī

.
.

368

TE 20

Mulaχχas at-talχīs min al-miftāħ fī 'l-ma‘ānī wa 'l-bajān

Zakarijā’ al-Ansārī

.
.

369

TG 4

Ħall al-‘uqūd

Ĝalāladdīn as-Sujūtī

.
.

370

TE 12

al-Fann aŧ-ŧānī fī ‘ilm al-bajān

Ismā‘īl bin Mustafā bin Mas‘ūd al-Kalanbawī

.
.

371

TG 1

Farā’id ‘awā’id li-taħqīq ma‘ānī 'l-isti‘āra

Abū 'l-Qāsim bin Abī Bakr al-Lajŧī as-Samarqandī

.
.

372

TG 15

Risāla fī taħqīq al-χawāss wa '-mazājā

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

373

TG 15

Risāla fī bajān uslūb al-ħakīm

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

374

TG 15

Risāla fī taħqīq al-mušākala wa tafsīl mā jata‘allaq bihā

Ibn Kamāl Pāšā

.
.

375

TD 5

Šarħ risālat al-isti‘āra

Ħusajn bin Mustafā Qaratepeli

.
.

376

TD 5

Ħāšija ‘alā šarħ risālat al-isti‘āra

Ħusajn bin Mustafā Qaratepeli

.
.

377

TD 5

no title

unknown

.
.

378

TF 55

al-Qasīda 't-Tantarānīja

Aħmad bin ‘Abdarrazzāq Mu‘īnaddīn Abū Nasr at-Tantarānī

.
.

379

TF 92

al-Qasīda 't-Tantarānīja

Aħmad bin ‘Abdarrazzāq Mu‘īnaddīn Abū Nasr at-Tantarānī

.
.

380

TF 128

Qasīdat al-burda

Šarafaddīn Abū ‘Alī Muħammad bin Sa‘īd al-Būsīrī

.
.

381

TF 55

Qasīdat al-burda

Šarafaddīn Abū ‘Alī Muħammad bin Sa‘īd al-Būsīrī

.
.

382

TF 134

Taχmīs qasīdat al-burda

Muħammad bin Muħammad bin Jūsuf aš-Šāfi‘ī al-Manzilī

.
.

383

TD 9

al-Qawl al-mutawāti’ fī šarħ qasīdat ad-Dimjātī

Muħammad aš-Šarīf al-Ĝazā’irī

.
.

384

TG 20

no title

unknown

.
.

385

TF 97

Naŧr al-la’ālī

‘Alī bin Abī Tālib

.
.

386

TF 104

Šarħ Gulistān

Musliħaddīn Mustafā bin Ša‘bān as-Surūrī

.
.

387

TF 136

Qissat al-Ħaĝĝāĝ

unknown

.
.

388

TE 12

Risāla fī asāmī 'l-kutub

Muħammad al-Āmidī

.
.

389

TG 27

no title

Ħasan al-Wafā’ī

.
.

390

TG 20

al-Munāĝāt

Abū 's-Su‘ūd Muħammad bin Muħammad bin Mustafā 'l-‘Imādī

.
.

391

TG 20

al-Munāĝāt

Muħammad bin Idrīs aš-Šāfi‘ī

.
.

392

TE 27

Sab‘ su’āl wa sab‘ aĝwibatihā

Muħammad As‘ad bin al-Imām al-Ħāfiz Aħmad

.
.

393

TE 43

no title

Raĝab bin Aħmad

.
.

394

TG 22

Ta‘rīf et-tecvīd

Muhammad ‘Alī ar-Rākim bin Hasan

.
.

395

TB 3

Enfes el-cevāhir

unknown

.
.

396

TF 104

Tefsīr-i kur’ān

unknown

.
.

397

TF 37

Sūre-i ‘amma tefsīri

unknown

.
.

398

TF 136

Ahādīs-i erba‘īn

Ahmed Efendi

.
.

399

TF 42

Ahādīs-i erba‘īn

Muhammad el-Bosnawī

.
.

400

TF 92

Şerh-i erba‘īn

unknown

.
.

401

TF 92

Kitāb-ı ahādīs en-nebī

‘Abdullatīf el-Ḳastamūnī

.
.

402

TF 92

Sad kelime

Mustafā bin Muhammad Ḳastamūnī

.
.

403

TF 23

Kitāb-ı būstān-ı kuds ve gülistān-ı uns

unknown

.
.

404

TF 26

Tebyīn el-merām fī şerh-i risāle-i bey‘ ve şirā

Şeyh Mustafā Tarīkatçı Emīr

.
.

405

TF 66

Tebyīn el-merām fī şerh-i risāle-i bey‘ ve şirā

Şeyh Mustafā Tarīkatçi Emīr

.
.

406

TF 136

Kitāb el-ferā’iz

Ahmed Efendi

.
.

407

TG 29

Kitāb-ı fevā’id el-āmālī ve ferā’id el-e‘ālī

unknown

.
.

408

TF 12

Fetāvā-ı Ebü's-Su‘ūd

Ahmed bin Mustafā (Le’ālī)

.
.

409

TG 15

Fetāvā-ı Ebü's-Su‘ūd

unknown

.
.

410

TF 148

Tercüme-i fıkh-ı ekber

unknown

.
.

411

TF 26

Şerh-i ‘akā’id en-Nesefī

Muhammad bin Muhammad Altı Parmak

.
.

412

TE 12

Ef‘āl-i ‘ibādāt ve irādāt-i cüz’iye

Muhammad el-Akkirmānī

.
.

413

TG 19

Edā-ı menāsik el-huccāc

Ibrāhīm el-Bosnawī

.
.

414

TF 115

Mīzān el-hakk fī ihtiyār el-ahakk

Mustafā bin ‘Abdullāh Kātib Çelebī

.
.

415

TF 19

Kitāb-ı gerevīde-i şerīf

unknown

.
.

416

TF 87

Ahlāk-i Ahmedī

‘Osmānzāde Ahmed Tā’ib

.
.

417

TE 34

Nesā’ih el-ebrār

‘Abdülkerīm bin Muhammad

.
.

418

TE 9

Fazā’il el-cihād

‘Abdülbākī Efendi

.
.

419

TE 16

Du‘ānāme

Ebü's-Su‘ūd

.
.

420

TF 148

Risāle-i ricāl el-ġayb ve ervāh el-mukaddes

Şeyh Muhyī'ddīn ‘Arabī

.
.

421

TC 19

Envār el-‘āşikīn

yazıcıoġlu Ahmed Çelebī

.
.

422

TC 1

er-Risāle el-Muhammediye

yazıcıoġlu Mehmed Efendi

.
.

423

TE 49

Nūr el-hüdā

el-Hacı Mustafā

.
.

424

TF 42

Sūret-i emr-i ilāhī

Şemseddīn es-Sivasī

.
.

425

TF 42

Risāle-i hakīkatnāme

Firdevsī Tūsī

.
.

426

TF 7

Risāle-i tarīkatnāme

Mustafā Efendi Ġā’ibī

.
.

427

TG 20

Risāle-i tarīkatnāme

Mustafā Efendi Ġā’ibī

.
.

428

TF 104

Tarīkatnāme-i Emīri Efendi der Tarīkat-i halvetiyūn

Emīr Efendi

.
.

429

TC 17

‘Acā’ib el-mahlūkāt

Mahmūd

.
.

431

TC 4

Ibrahīm Hakkī

Ma‘rifetnāme

.
.

432

TF 46

Risāle-i Nīl el-mübārek

unknown

.
.

433

TF 16

Risāle fī rūznāme-i Ebū Ma‘şer Belhī

unknown

.
.

434

TF 87

Şifā el-fu’ād

Zeynül‘ābidīn bin Halīl

.
.

435

TD 14

Nehc es-sülūk fī siyāset el-mülūk

‘Abdurrahmān bin Nasr bin ‘Abdullāh

.
.

436

TF 87

Nasīhat el-mülūk terġīben li hüsn es-sülūk

Sari ‘Abdullāh bin es-Seyyid Muhammad bin ‘Abdullāh

.
.

437

TF 123

Şerh-i nizām el-‘ālem

Hasan Kāfī el-Akhisārī

.
.

438

TC 2

Ḳānūnnāme-i mu‘teber

unknown

.
.

439

TE 47

yeniçeri kānūnnāmesi

unknown

.
.

440

TE 10

Sakk-i rev‘ī

Muhammad bin Mustafā bin Mahmūd el-İstanbulī Hācibzāde

.
.

441

TF 46

Kitāb-ı inşā

unknown

.
.

442

TD 2

Haber-i ihtilāf-ı hilāfet

unknown

.
.

443

TE 6

Kitāb-ı tuhfet el-mülūk

‘Osmānzāde Ahmed Tā’ib

.
.

444

TE 6

Hadīkat el-vüzerā

‘Osmānzāde Ahmed Tā’ib

.
.

445

TE 6

Zeyl-i Dilāver Aġazāde li-hadīkat el-vüzerā

Dilāver Aġazāde ‘Ömer Efendi

.
.

446

TE 4

Menākıb-ı merhūm Mahmūd Paşa

unknown

.
.

447

TE 4

Menākıb-ı sultān Selīm Hān

Hoca Sa‘deddīn Efendi

.
.

448

TE 4

Fusūl-i hall u ‘akd usūl-i harc u nakd

Mustafā bin Ahmed

.
.

449

TF 119

Ġāzī pādişāh sultān Süleymān seferleri

unknown

.
.

450

TF 46

Ġazavāt-ı tiryākī Hasan Paşa

unknown

.
.

451

TF 67

Pādişāha göndeliren mahzar sūretidir

unknown

.
.

452

TF 125

Vakıfnāme-i Sokollu Ferhād Paşa

unknown

.
.

454

TF 150

Tezkire-i şu‘arā

unknown

.
.

455

TB 4

Ahterī-i mutavvel

Muslihuddīn Mustafā bin Şemseddīn el-Ḳarahisārī

.
.

456

TF 52

Luġat-i Firişteoġlu

Firişteoġlu ‘Abdullatīf

.
.

457

TF 113

Tuhfe-i Şāhidī

İbrāhīm Şāhidī

.
.

458

TF 87

Tuhfe-i Vehbī

Sünbülzāde Muhammad bin Rāşid bin Muhammad Efendi

.
.

459

TF 97

Evrāddan bir iki kelime

Hamza bin Şimşād

.
.

460

TG 33

Ḳavānīn-i furs

Ahmed bin Mustafā Le’ālī

.
.

461

TF 118

‘İlm-i ‘arūz

‘Alī bin Hüseyn

.
.

462

TF 89

Kitāb-ı ‘arūz

unknown

.
.

463

TD 20

Kitāb-ı ‘arūz

unknown

.
.

464

TD 13

Fī fenn-i ‘arūz

unknown

.
.

465

TF 75

Bahr el-ma‘ārif

Mustafā bin Şa‘bān Sürūrī

.
.

466

TC 20

Destān-ı İskendernāme-i Ahmedī

Ahmedī

.
.

467

TF 50

Dīvān

Şeyhī

.
.

468

TF 142

yūsuf ve Züleyhā

Hamdī

.
.

469

TF 118

Dīvān

Hayretī

.
.

470

TF 55

Pendnāme

Lutfī

.
.

471

TF 42

Risāle fī beyān en-nush

‘Azmī

.
.

472

TF 80

Gencīne-i rāz

yahyā Beg

.
.

473

TG 10

Şāh u gedā

yahyā Beg

.
.

474

TF 114

Dīvān

Bākī

.
.

475

TF 42

Murādnāme

Dervīş Paşa el-Mostarī

.
.

476

TD 17

Oġlanlar Şeyhi dīvānı

Şeyh Ibrāhīm Efendi

.
.

477

TF 132

Dīvān

Hāşimī

.
.

478

TF 130

Subhat el-ebkār

‘Atā’ī

.
.

479

TF 130

Heft hwān

‘Atā’ī

.
.

480

TF 131

Dīvān

Ḳā’imī Hasan Efendi

.
.

481

TD 7

Dīvān

Ḳā’imī Hasan Efendi

.
.

482

TD 8

Vāridāt

Ḳā’imī Hasan Efendi

.
.

483

TE 40

Ġazānāme-i Çehrīn

‘Alī Vusletī Beg el-Ujiçevī

.
.

485

TE 48

Dīvān

Nazīf

.
.

486

TE 50

Hayrīye-i Nābī

Nābī yūsuf

.
.

487

TE 33

Dīvān

Ebū Bekr Sāmī Paşa

.
.

488

TE 45

Hazān-ı āsār

Keçecizāde ‘Izzet Mollā

.
.

489

TF 83

Mecmū‘a

various

.
.

490

TG 34

Mecmū‘a-ı ilāhiyāt

various

.
.

491

TC 11

Mevlid en-nebī

İbrāhīm Hakkī

.
.

492

TF 27

Ḳasīde-i bürde şerhi

Mehmed bin Halīl

.
.

493

TF 37

Şerh-i kasīde-i bürde

Şeyh Sa‘dullāh el-Halvetī

.
.

494

TF 92

Tercüme-i kasīde-i Tantarānīye

unknown

.
.

495

TD 11

Ḳasīde-i münferice şerhi

Şeyh İsmā‘īl el-Ankaravī

.
.

496

TF 136

Ḳasīde-i nūnīye şerhi

Dā’ūd bin Muhammad el-Ḳārsī

.
.

497

TE 35

Ḳasīde-i nūnīye şerhi

Dā’ūd bin Muhammad el-Ḳārsī

.
.

498

TE 34

Ḳasīde-i yakūl al-‘abd tercümesi ve şerhi

Ahmed bin Mustafā Le’ālī

.
.

499

TF 2

Şerh-i şabistān-ı hayāl-i fettāhī

Mustafā Muslihuddīn Sürūrī

.
.

500

TF 8

Şerh-i beyt li-'s-sultān Murād Hān

Şeyh Kāmilī

.
.

501

TF 121

Şerh-i Şem‘ī ‘alā sübhat el-ebrār

Şem‘ī

.
.

502

TF 105

Gülistān Şerhi

Şem‘ī

.
.

503

TG 31

Mecmū‘a-ı Mīrī

.
.

504

TD 19

Tercüme ve şerh-i ġazaliyāt-ı Sā’ib

Ebū Bekr Nusret Efendi

.
.

505

TF 25

Tazarru‘āt

Sinān Paşa

.
.

506

TF 106

‘İbretnāme

Lāmi‘ī

.
.

507

TC 16

Cevāmi‘ el-hikāyāt ve levāmi‘ er-rivāyāt tercümesi, cild el-evvelī

Sālih bin Celāl

.
.

508

TC 11

Destān-ı ‘āşık ġarīb

unknown

.
.

509

TG 25

Ḳāzī İle Oġru

unknown

.
.

510

TD 4

Mecmū‘a

various

.
.

511

TF 134

al-Arba‘īnāt as-salās

Abū 'l-Waqt ‘Abdulmalik bin ‘Alī al-Bukrī al-Muhayyawī as-Sāwī

.
.

512

TF 17

Čihil kalima

‘Abdurrahmān Ĝāmī

.
.

513

TE 23

Čihil kalima

‘Abdurrahmān Ĝāmī

.
.

514

TG 13

Maĝmū‘at al-ahādīs

unknown

.
.

515

TF 144

Zikr-i manāqib-i asad Allāh al-ġālib ‘Alī bin Abī Tālib

unknown

.
.

516

TF 134

Sad kalima

unknown

.
.

517

TF 97

Naĝāt az-zākirīn

Šayχ Abū Bakr bin Muhammad bin al-Husayn al-Mazīdī as-Saylānī

.
.

518

TF 134

Munāĝāt li-‘Alī al-murtazā

unknown

.
.

519

TF 146

Mirsād al-‘ibād min al-mabda’ ilā 'l-ma‘ād

Naĝmuddīn Rāzī

.
.

520

TF 5

Kitāb zubdat at-tarīq

‘Alī bin yūsuf al-Karkahrī

.
.

521

TG 2

Mi‘rāĝ as-sālikīn

‘Abdullāh Badaχšānī

.
.

522

TF 28

Mafātīh al-i‘ĝāz fī šarh-i gulšān-i rāz

Muhammad bin yahyā bin ‘Alī al-Ĝīlānī al-Lāhiĝī an-Nūrbaχšī

.
.

523

TF 16

al-Ĝanīb al-ġarbī fī hall muškilāt aš-Šayχ al-‘Arabī

Abū 'l-Fath Muhammad bin Muzaffaruddīn Muhammad bin Hamīduddīn ‘Abdullāh aš-Šayχ al-Makkī

.
.

524

TE 23

Risāla-i lawā’ih

‘Abdurrahmān Ĝāmī

.
.

525

TE 23

Šarh-i rubā‘īyāt

‘Abdurrahmān Ĝāmī

.
.

526

TE 23

Risāla-i nā’īya

‘Abdurrahmān Ĝāmī

.
.

527

TF 5

Risāla-i nā’īya

‘Abdurrahmān Ĝāmī

.
.

528

TE 23

Risāla-i nūr baχš

‘Abdurrahmān Ĝāmī

.
.

529

TE 23

Risāla dar bayān-i wahy wa ilhām

‘Abdurrahmān Ĝāmī

.
.

530

TE 23

Muntaχab-i fīhi mā fīhi

Ĝalāluddīn Rūmī

.
.

531

TE 26

Risāla dar fazīlat-i zikr-i χafī

‘Alī bin Šihāb al-Hamadānī

.
.

532

TE 23

Risāla dar tasawwuf

‘Alī bin Šihāb al-Hamadānī

.
.

533

TE 23

Maqsad al-aqsā

‘Azīz bin Muhammad an-Nasafī

.
.

534

TE 23

Risāla-i ‘Azīz dar tasawwuf

‘Azīz bin Muhammad an-Nasafī

.
.

535

TE 23

Risāla-i lubb al-haqā’iq

‘Alī Hāšim

.
.

536

TF 5

Ilāhī nāma

Abū Ismā‘īl ‘Abdullāh bin Abī 'l-Mansūr Muhammad al-Ansārī

.
.

537

TE 23

Kitāb-i saĝ‘īyāt

Abū Ismā‘īl ‘Abdullāh bin Abī 'l-Mansūr Muhammad al-Ansārī

.
.

538

TF 5

Risāla aš-šawqīya

‘Alī bin Muhammad al-Ĝurĝānī

.
.

539

TF 5

Mahabbat nāma

Haqīqī

.
.

540

TF 5

Risālat sīha wa sadā

Ĝalāluddīn Muhammad bin As‘ad as-Siddiqī ad-Dawwānī

.
.

541

TF 143

Risāla

unknown

.
.

542

TF 5

ar-Risāla al-ma‘mūla fī marātib al-wuĝūd

unknown

.
.

543

TF 5

Risāla

unknown

.
.

544

TF 24

Risālat al-furs min at-tasawwuf

unknown

.
.

545

TF 5

Nasā’ih-i šayχ barā-i χwāĝa Nizām al-Mulk

Abū Ismā‘īl ‘Abdullāh bin Abī 'l-Mansūr Muhammad al-Ansārī

.
.

546

TF 53

Nasīhat kardan-i Iflātūn wa Aristū be-Iskandar

unknown

.
.

547

TF 152

Nasīhat kardan-i Iflātūn wa Aristū be-Iskandar

unknown

.
.

548

TF 43

Tanbīhāt al-munaĝĝimīn

Qāsim bin Muhammad Munaĝĝim-i Muzaffar

.
.

549

TD 13

Luġat-i sihāh al-‘aĝam bi-lisān al-fārisī

Muhammad bin Hindūšāh al-Munšī

.
.

550

TG 33

Luġat-i sihāh al-‘aĝam bi-lisān al-fārisī

Muhammad bin Hindūšāh al-Munšī

.
.

551

TF 52

‘Uqūd al-ĝawāhir

Ahmad Dā‘ī

.
.

552

TG 24

Luġat-i Halīmī Čelebī

Lutfullāh bin Abī yūsuf al-Halīmī

.
.

553

TF 51

Luġat-i Halīmī Čelebī

Lutfullāh bin Abī yūsuf al-Halīmī

.
.

554

TG 28

Qā‘ida-i sanā’i‘ wa badā’i€˜-i ši‘r

‘Alī bin Muhammad al-Χurāsānī

.
.

555

TF 49

‘Arūz-i fārisī

‘Abdul‘alī bin ‘Abdurrahīm

.
.

556

TB 1

Χamsa

Ilyās bin yūsuf Nizāmī Ganĝawī

.
.

557

TF 91

Dīwān

Muhammad Hāfiz-i Šīrāzī

.
.

558

TG 18

Dīwān

Muhammad Hāfiz-i Šīrāzī

.
.

559

TF 127

Dīwān

Muhammad Šīrīn Maġribī

.
.

560

TE 26

Dīwān

‘Alī bin Nasr Abū 'l-Qāsim al-Husaynī at-Tabrīzī Qāsim al-Anwār

.
.

561

TE 23

Dīwān

Riyāzī Samarqandī

.
.

562

TE 23

Dīwān

Badruddīn Hilālī Astarābādī

.
.

563

TD 18

Dīwān

Muhammad ‘Urfī Šīrāzī

.
.

564

TF 117

Dīwān

Muhammad Ishāq Šawqat Buχārī

.
.

565

TF 139

Dīwān

Muhammad ‘Alī Sā’ib

.
.

566

TC 10

Masnawī-i šarīf

Ĝalāluddīn Rūmī

.
.

567

TF 127

Masnawī-i šarīf

Ĝalāluddīn Rūmī

.
.

568

TE 23

Muntaχab az masnawī-i Ĝalāluddīn Rūmī

yūsuf

.
.

569

TF 138

Silsilat az-zahab

‘Abdurrahmān Ĝāmī

.
.

570

TF 38

Pand nāma

Farīduddīn ‘Attār

.
.

571

TF 149

Pand nāma

Farīduddīn ‘Attār

.
.

572

TG 2

Pand nāma

Farīduddīn ‘Attār

.
.

573

TE 23

Kanz ar-rumūz

Husaynī Sādāt

.
.

574

TE 23

Intiχāb-i zubdat al-haqā’iq fī kašf ad-daqā’iq

‘Abdullāh bin Muhammad al-Miyānaĝī ‘Ayn al-quzāt al-Hamadānī

.
.

575

TE 23

Kullīyāt-i muqatta‘āt

Mahmūd bin yamīnuddīn Tuġrā’ī Ibn-i yamīn

.
.

576

TG 28

Az dīwān-i Ĝāmī

unknown

.
.

577

TE 23

Qasā’id

‘Abdurrahmān Ĝāmī

.
.

578

TE 23

Qasīda-i ‘uzzā ‘azw nāma

‘Abdurrahmān Ĝāmī

.
.

579

TE 23

Rubā‘īyāt

‘Umar-i Χayyām

.
.

580

TE 23

Rubā‘īyāt

Ĝalāluddīn Rūmī

.
.

581

TE 23

Rubā‘īyāt

‘Abdurrahmān Ĝāmī

.
.

582

TE 23

Intiχāb-i rubā‘īyāt

Awhaduddīn Kirmānī

.
.

583

TF 16

Risāla fī šarh bayt al-Hāfiz aš-Širāzī

Šamsuddīn Ahmad bin Sulaymān Kamālpašazāda

.
.

584

TF 5

Hāfiz-i Šīrāzīnin ġazel šerhidir

Faχruddīn ‘Iraqī

.
.

585

TF 5

Šarh-i yak bayt

unknown

.
.

586

TD 15

Gulistān

Muslihuddīn Sa‘dī Šīrāzī

.
.

587

TG 17

Gulistān

Muslihuddīn Sa‘dī Šīrāzī

.
.

588

TE 23

Intiχābāt-i bāb-i haštum-i Gulistān-i šayχ-i Sa‘dī

unknown

.
.

589

TF 86

Būstān

Muslihuddīn Sa‘dī Šīrāzī

.
.

590

TF 141

Būstān

Muslihuddīn Sa‘dī Šīrāzī

.
.

591

TE 23

Muntaχab-i Būstān-i Šayχ-i Sa‘dī

unknown

.
.

592

TF 93

Bahāristān

‘Abdurrahmān Ĝāmī

.
.

593

TF 85

Nigāristān

Šamsuddīn Ahmad bin Sulaymān Kamālpašazāda

.
.

594

TF 109

Kitāb-i sunbulistān

Šuĝā‘uddīn Gūrānī

.
.

595

TG 14

Kitāb-i bulbulistān

Fawzī al-Mostarī

.
.

596

TF 135

Kitāb-i bulbulistān

Fawzī al-Mostarī

.
.

597

TG 28

Mu‘ammā-i asmā’ al-husnā

Kamāluddīn Husayn bin Muhammad al-Husaynī Mīr Husayn-i Nišāpūrī

.
.

598

TG 28

Kitāb-i mu‘ammā

Kamāluddīn Husayn bin Muhammad al-Husaynī Mīr Husayn-i Nišāpūrī

.